Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Markanvändning 2004. Hektar per företag

17. Use of arable land 2004. Hectares per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

52

B

98

C

 

26

C

 

7

D

17

C

 

7

D

Oljeväxter

6

D

15

D

 

1

E

 

0

F

0

F

 

-

 

Baljväxter

2

E

6

E

 

1

E

 

-

 

0

F

 

0

F

Sockerbetor

0

F

0

F

 

4

D

 

0

F

0

F

 

-

 

Potatis

0

F

0

F

 

2

E

 

0

E

0

F

 

0

E

Slåtter- och betesvall

4

E

8

E

 

4

E

 

15

C

30

C

 

19

C

Frövall

1

F

-

 

 

1

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

1

F

1

F

 

0

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

1

E

1

E

 

1

E

 

0

F

0

E

 

0

F

Träda

12

D

21

D

 

4

D

 

1

E

3

D

 

1

E

Summa åker under eget bruk

79

B

151

C

 

43

C

 

23

C

51

C

 

28

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

3

E

10

E

 

4

E

 

6

D

14

C

 

8

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

35

E

38

E

 

12

E

 

33

E

37

D

 

64

D


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

16

C

 

9

D

17

D

 

58

D

 

11

D

 

49

C

Oljeväxter

1

F

 

-

 

-

 

 

2

E

 

-

 

 

3

E

Baljväxter

0

F

 

0

F

-

 

 

2

E

 

1

F

 

2

E

Sockerbetor

0

F

 

-

 

-

 

 

1

E

 

-

 

 

2

E

Potatis

0

E

 

0

F

0

F

 

1

F

 

-

 

 

1

E

Slåtter- och betesvall

35

B

 

25

C

43

C

 

83

C

 

53

C

 

21

D

Frövall

-

 

 

0

F

-

 

 

-

 

 

-

 

 

0

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

 

 

-

 

-

 

 

1

F

 

0

F

 

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårds­växter)

0

E

 

0

F

0

F

 

1

E

 

0

F

 

1

E

Träda

3

D

 

1

E

2

D

 

12

D

 

2

E

 

7

D

Summa åker under eget bruk

55

C

 

35

C

63

C

 

159

C

 

68

C

 

86

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

25

E

 

3

E

2

D

 

57

E

 

51

E

 

18

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

56

D

 

126

D

141

D

 

77

D

 

66

D

 

42

E