Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2003 och 2004. Kronor per företag

1. Receipts and costs for holdings with crop production in current costs 2003 and 2004. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2003

 

 

2004

 

 

2003

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

71

 

 

73

 

 

60

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

279 700

D

 

237 300

C

 

736 000

C

 

722 500

C

Intäkter djurskötsel

3 000

E

 

2 800

E

 

12 100

F

 

10 100

E

Intäkter direktersättningar

139 100

B

 

131 200

C

 

303 800

B

 

306 200

B

Övriga intäkter

84 900

D

 

101 500

E

 

172 200

D

 

169 700

D

Summa intäkter

506 700

C

 

472 800

C

 

1 224 100

B

 

1 208 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

116 600

C

 

109 800

C

 

276 700

B

 

292 000

C

Kostnader djurskötsel

1 600

F

 

2 900

E

 

12 200

E

 

24 000

F

Arbetskostnad för anställda

12 800

F

 

8 700

F

 

20 800

E

 

25 800

E

Underhåll

43 100

C

 

42 800

D

 

89 500

C

 

79 600

C

Övriga driftskostnader

126 300

D

 

129 100

D

 

223 800

C

 

271 600

C

Summa driftskostnader

300 300

C

 

293 300

C

 

623 000

C

 

693 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

206 400

D

 

179 500

D

 

601 100

C

 

515 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

115 500

D

 

116 200

D

 

221 400

C

 

203 600

C

Arrendekostnader

29 900

E

 

21 100

D

 

91 600

D

 

92 000

D

Räntenetto

28 500

D

 

28 400

D

 

76 200

D

 

60 900

D

Summa övriga kostnader

173 900

C

 

165 700

C

 

389 200

C

 

356 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

32 400

F

 

13 800

F

 

211 900

D

 

158 900

D