Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Medelantal djur per företag 2004

18. Average number of livestock 2004

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

-

 

-

 

 

-

 

 

14

C

33

C

 

14

C

Kor för uppfödning av kalvar

1

F

2

F

 

2

F

 

0

F

0

E

 

0

F

Övriga nöt 1 år och däröver

1

E

2

F

 

2

E

 

9

D

23

C

 

10

C

Kalvar under 1 år

3

F

2

F

 

2

E

 

8

D

21

C

 

8

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

-

 

-

 

 

0

F

 

0

F

0

F

 

-

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

20

F

40

F

 

8

F

 

1

F

9

F

 

-

 

Smågrisar under 25 kg

27

F

-

 

 

1

F

 

1

F

6

F

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

3

E

1

F

 

1

F

 

-

 

-

 

 

0

F

Baggar och lamm

1

F

-

 

 

0

F

 

-

 

-

 

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

F

0

E

 

0

F

 

0

F

1

F

 

1

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

-

 

-

 

 

1

F

 

3

F

0

F

 

6

E

Kycklingar av värphönsras

-

 

-

 

 

0

F

 

-

 

-

 

 

-

 


18. forts

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

35

B

 

13

C

29

C

 

105

C

 

-

 

 

3

E

Kor för uppfödning av kalvar

1

F

 

0

F

0

F

 

1

F

 

32

C

 

13

E

Övriga nöt 1 år och däröver

24

B

 

8

D

17

C

 

69

C

 

31

D

 

24

E

Kalvar under 1 år

23

B

 

7

D

16

C

 

73

C

 

35

D

 

28

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

0

F

 

-

 

-

 

 

2

F

 

-

 

 

20

E

Slaktsvin 25 kg och däröver

0

F

 

-

 

-

 

 

25

F

 

0

F

 

226

E

Smågrisar under 25 kg

-

 

 

-

 

-

 

 

7

F

 

-

 

 

160

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

2

F

 

1

F

-

 

 

10

F

 

14

F

 

6

F

Baggar och lamm

1

F

 

-

 

-

 

 

0

F

 

0

E

 

1

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

E

 

0

F

0

F

 

1

E

 

1

F

 

1

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

2

E

 

0

F

0

F

 

0

F

 

1

F

 

0

F

Kycklingar av värphönsras

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-