Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2004

19. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2004

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,0

C

0,0

B

 

0,0

C

 

0,1

B

0,1

A

 

0,1

B

Medbrukare och anhöriga

0,3

E

0,2

E

 

0,2

E

 

0,4

E

0,7

C

 

0,6

D

Anställda

0,1

F

0,1

E

 

0,0

F

 

0,1

F

0,1

E

 

0,0

F

Summa AWU

0,9

C

1,1

C

 

0,8

C

 

1,4

C

1,6

B

 

1,5

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 200

C

1 700

C

 

1 300

C

 

2 300

C

2 800

B

 

2 500

B

Medbrukare och anhöriga

300

E

200

E

 

300

E

 

700

E

1 200

D

 

1 100

D

Regelbundet anställda

100

F

200

F

 

0

F

 

100

F

100

E

 

0

F

Tillfälligt anställda

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

0

E

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 600

C

2 100

C

 

1 600

C

 

3 000

C

4 100

B

 

3 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

100

E

100

E

 

0

F

 

100

E

100

E

 

300

D

Anställda

0

E

0

F

 

0

F

 

0

F

0

E

 

100

E

Summa timmar i skogsbruk

100

E

100

E

 

0

F

 

100

E

200

E

 

400

E


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

A

 

0,0

B

0,1

A

 

0,1

A

 

0,1

B

 

0,1

A

Medbrukare och anhöriga

0,8

C

 

0,4

D

0,7

D

 

2,5

C

 

0,4

D

 

0,8

D

Anställda

0,1

E

 

0,0

F

0,1

E

 

1,4

D

 

0,1

F

 

0,3

E

Summa AWU

1,7

B

 

1,3

C

1,7

C

 

3,4

B

 

1,3

C

 

1,7

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 800

B

 

2 300

C

2 700

B

 

2 600

B

 

2 100

C

 

2 400

B

Medbrukare och anhöriga

1 200

D

 

700

E

1 300

D

 

2 200

D

 

700

D

 

1 000

D

Regelbundet anställda

200

E

 

100

F

100

F

 

2 700

D

 

100

F

 

500

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

0

F

0

E

 

100

E

 

0

E

 

0

E

Summa timmar i jordbruk

4 300

B

 

3 000

C

4 100

B

 

7 600

C

 

2 900

C

 

3 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

200

D

 

200

E

100

E

 

100

E

 

100

D

 

100

E

Anställda

0

E

 

0

E

0

E

 

0

E

 

0

F

 

0

E

Summa timmar i skogsbruk

200

E

 

200

E

200

E

 

100

E

 

100

D

 

100

E