Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2004. Kronor per företag

20. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2004. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

467 100

D

865 400

D

 

429 500

D

 

282 300

D

391 500

C

 

232 100

D

Lager produkter

97 900

D

227 200

D

 

60 800

E

 

86 700

D

211 600

C

 

85 500

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

300

F

100

F

 

18 500

E

 

31 800

E

89 000

D

 

15 200

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

565 200

C

1 092 600

C

 

508 800

D

 

400 800

D

692 100

C

 

332 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

6 900

E

17 000

E

 

12 900

E

 

85 900

C

202 700

C

 

88 000

C

Maskiner

466 800

D

778 700

D

 

345 100

D

 

227 800

D

480 400

C

 

247 100

C

Marknadsvärde på jordbruksfas­tighet

3 460 100

D

4 095 000

D

 

2 740 100

C

 

1 169 500

D

2 647 100

C

 

1 160 500

C

Summa övriga tillgångar

3 933 900

C

4 890 600

D

 

3 098 200

C

 

1 483 100

C

3 330 100

C

 

1 495 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

4 499 100

C

5 983 300

C

 

3 607 000

C

 

1 883 900

C

4 022 200

C

 

1 828 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 009 000

D

999 600

D

 

1 180 800

D

 

159 300

E

960 600

D

 

182 000

E

Kortfristiga skulder

168 500

E

386 000

E

 

85 700

D

 

76 500

E

157 800

D

 

44 500

E

Summa skulder i jordbruket

1 177 500

D

1 385 700

D

 

1 266 600

D

 

235 900

E

1 118 500

D

 

226 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 238 600

E

1 208 300

E

 

339 500

E

 

1 475 200

E

1 600 400

D

 

2 243 800

D

Maskiner och inventarier

6 000

E

7 400

F

 

1 100

F

 

2 700

E

8 400

E

 

18 900

E

Övriga tillgångar

22 700

E

38 700

F

 

2 000

F

 

35 700

E

23 700

E

 

94 400

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 267 300

E

1 254 400

E

 

342 500

E

 

1 513 600

E

1 632 500

D

 

2 357 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

220 000

E

179 600

E

 

143 700

F

 

64 200

E

397 500

D

 

201 600

E


20. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

435 500

C

 

296 600

D

393 600

C

 

1 201 700

D

 

474 300

D

 

669 100

D

Lager produkter

226 700

C

 

80 200

C

172 700

C

 

752 800

C

 

235 600

D

 

464 700

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

123 400

D

 

35 500

F

79 000

E

 

470 000

D

 

12 500

E

 

22 400

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

785 600

C

 

412 300

D

645 200

C

 

2 424 600

C

 

722 400

D

 

1 156 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

219 400

B

 

84 100

D

200 600

C

 

683 400

C

 

175 600

D

 

159 400

D

Maskiner

571 100

C

 

322 200

D

630 000

C

 

1 213 000

C

 

521 700

D

 

736 400

D

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

2 011 200

C

 

984 400

D

1 618 200

C

 

6 357 200

D

 

2 116 900

C

 

4 783 800

D

Summa övriga tillgångar

2 801 600

B

 

1 390 800

D

2 448 800

C

 

8 253 600

C

 

2 814 300

C

 

5 679 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

3 587 300

B

 

1 803 100

D

3 094 100

C

 

10 678 200

C

 

3 536 700

C

 

6 835 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

841 300

D

 

192 400

E

575 900

D

 

4 102 600

D

 

669 000

D

 

1 960 500

D

Kortfristiga skulder

156 300

D

 

74 400

F

169 600

D

 

878 600

D

 

170 900

E

 

443 500

D

Summa skulder i jordbruket

997 700

D

 

266 800

E

745 500

D

 

4 981 200

D

 

839 900

D

 

2 404 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 372 500

D

 

2 282 400

D

2 085 900

D

 

2 319 300

D

 

2 222 000

D

 

1 871 000

E

Maskiner och inventarier

23 000

E

 

14 000

E

26 100

E

 

9 500

E

 

31 600

E

 

4 700

E

Övriga tillgångar

34 500

E

 

35 300

E

14 100

E

 

21 100

E

 

46 200

E

 

15 600

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 429 900

D

 

2 331 600

D

2 126 100

D

 

2 349 900

D

 

2 299 800

D

 

1 891 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

486 900

D

 

169 600

E

393 800

D

 

1 070 900

D

 

491 900

D

 

423 900

E