Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

21. Investeringar i jord- och skogsbruk 2004. Kronor per företag

21. Investments in agriculture and forestry 2004. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Maskiner

98 300

E

166 700

E

 

69 500

E

 

71 100

E

153 600

E

 

59 900

E

Byggnader och byggnadsinventarier

93 700

F

52 000

E

 

121 400

F

 

21 900

E

46 600

D

 

19 800

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

400

F

-

 

 

900

F

 

-

 

2 000

E

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

192 300

E

218 600

E

 

191 800

E

 

93 000

E

202 200

D

 

79 700

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

400

F

1 100

F

 

100

F

 

300

F

1 500

F

 

5 100

F


21. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Maskiner

107 500

D

 

96 500

E

137 600

E

 

277 400

D

 

208 500

E

 

152 100

E

Byggnader och byggnadsinven­tarier

135 600

E

 

102 300

F

102 600

E

 

476 300

E

 

82 500

E

 

327 200

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

2 400

F

 

-

 

-

 

 

5 300

F

 

1 500

F

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

245 500

D

 

198 800

F

240 200

E

 

759 000

D

 

292 500

D

 

479 300

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

46 500

F

 

200

F

3 900

F

 

1 300

F

 

9 800

F

 

600

F