Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2003 och 2004. Kronor per företag

3. Receipts and costs for holdings with beef and pig production in current costs 2003 and 2004. SEK per holding

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2003

 

 

2004

 

 

2003

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

129

 

 

121

 

 

85

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

17 100

E

 

13 700

E

 

127 400

D

 

114 100

D

Intäkter djurskötsel

125 700

C

 

131 000

C

 

1 096 900

C

 

1 253 000

C

Intäkter direktersättningar

228 800

C

 

229 700

C

 

188 100

C

 

179 900

C

Övriga intäkter

79 900

D

 

95 100

D

 

140 200

E

 

106 300

D

Summa intäkter

451 600

C

 

469 500

C

 

1 552 700

C

 

1 653 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

41 300

C

 

41 700

C

 

121 900

C

 

125 000

C

Kostnader djurskötsel

51 800

D

 

50 600

D

 

653 400

C

 

692 400

C

Arbetskostnad för anställda

2 700

F

 

8 100

E

 

37 400

E

 

30 000

E

Underhåll

44 900

C

 

51 000

C

 

74 900

C

 

73 000

C

Övriga driftskostnader

111 600

C

 

142 100

C

 

260 900

C

 

281 900

C

Summa driftskostnader

252 200

C

 

293 400

C

 

1 148 500

C

 

1 202 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

199 400

C

 

176 100

C

 

404 100

D

 

451 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

148 900

C

 

159 400

C

 

395 200

C

 

418 100

C

Arrendekostnader

11 700

D

 

11 600

D

 

65 800

E

 

48 900

D

Räntenetto

15 400

D

 

8 500

E

 

122 700

D

 

96 700

D

Summa övriga kostnader

175 900

C

 

179 400

C

 

583 600

C

 

563 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

23 400

F

 

-3 400

F

 

-179 500

E

 

- 112 700

E