Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2004. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture in current costs 2004. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

73

 

67

 

 

43

 

45

 

 

72

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

131 400

C

357 700

C

 

13 400

E

45 100

E

 

2 700

E

10 600

E

Oljeväxter

16 500

D

45 300

D

 

300

F

2 500

E

 

-

 

-

 

Vall- och rotfruktsfröer

900

F

3 100

F

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Matpotatis

10 200

F

63 700

E

 

100

F

1 700

F

 

100

F

500

G

Fabrikspotatis

-

 

9 200

F

 

-

 

3 400

F

 

-

 

7 700

F

Sockerbetor

48 600

D

168 100

D

 

4 700

F

5 200

F

 

-

 

2 700

F

Grovfoder och bete

4 700

E

9 400

F

 

-4 600

F

7 500

F

 

1 100

G

5 200

F

Övrig växtodling

25 100

F

66 000

F

 

600

F

1 400

F

 

400

F

1 600

F

Summa intäkter växtodling

237 300

C

722 500

C

 

14 500

E

67 000

D

 

4 300

F

28 100

E

därav naturauttag

100

F

0

F

 

100

F

0

F

 

0

F

0

F

därav lagerförändring

8 400

E

5 300

G

 

-5 700

F

9 700

F

 

200

G

-800

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

200

F

2 300

F

 

36 500

D

97 300

D

 

45 900

D

97 400

C

Mjölk

-

 

-

 

 

352 000

C

808 900

C

 

354 300

C

851 200

C

Svin

300

G

2 300

F

 

2 800

F

23 500

F

 

0

G

10 100

F

Fjäderfä och ägg

400

G

3 600

F

 

100

F

0

F

 

200

F

0

F

Övrig djurskötsel

1 900

E

1 800

E

 

400

F

1 100

F

 

200

F

-700

F

Summa intäkter djurskötsel

2 800

E

10 100

E

 

391 900

C

930 800

C

 

400 500

C

957 900

C

därav naturauttag

0

F

0

F

 

1 200

E

1 200

E

 

700

E

1 100

E

därav lagerförändring

400

G

-1 900

G

 

-12 800

E

-6 800

G

 

-1 700

G

-29 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

101 500

E

169 700

D

 

18 000

D

59 200

E

 

57 700

E

82 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

114 600

C

260 900

B

 

40 600

D

91 800

C

 

21 800

C

56 800

C

Djurbidrag

700

F

4 500

E

 

8 800

D

30 700

D

 

13 000

D

30 600

D

Övriga ersättningar

15 900

D

40 900

D

 

41 000

D

105 800

D

 

61 200

C

104 500

C

Summa direktersättningar

131 200

C

306 200

B

 

90 500

C

228 300

C

 

96 000

C

191 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

472 800

C

1 208 500

C

 

514 800

C

1 285 300

C

 

558 600

C

1 260 900

B


4. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

51

 

 

166

 

131

 

80

 

 

121

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

3 600

F

 

6 100

E

21 900

D

76 300

E

 

9 400

E

 

66 700

D

Oljeväxter

-

 

 

100

F

900

E

4 500

F

 

-100

F

 

18 700

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

 

-

 

100

F

-

 

 

0

F

 

400

F

Matpotatis

100

E

 

100

E

900

F

9 700

F

 

600

F

 

2 000

F

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

5 200

F

1 300

F

 

-

 

 

500

F

Sockerbetor

-

 

 

1 400

F

3 200

F

16 900

F

 

1 100

F

 

13 600

E

Grovfoder och bete

-4 000

G

 

-2 000

F

5 200

F

42 800

E

 

2 100

F

 

4 100

F

Övrig växtodling

500

F

 

500

E

1 300

F

12 200

E

 

500

F

 

8 200

E

Summa intäkter växtodling

200

G

 

6 200

E

38 700

E

163 700

D

 

13 700

E

 

114 100

D

därav naturauttag

100

F

 

0

E

0

F

0

F

 

0

E

 

0

F

därav lagerförändring

-5 800

F

 

-3 200

F

3 100

F

35 000

E

 

-3 300

F

 

3 100

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

27 300

D

 

38 100

C

88 800

C

263 900

D

 

120 900

C

 

1 300

F

Mjölk

360 900

C

 

355 400

B

823 300

B

2 493 500

C

 

3 400

F

 

-

 

Svin

-

 

 

800

F

13 600

F

38 600

F

 

6 300

F

 

1 243 900

C

Fjäderfä och ägg

-100

F

 

100

F

0

F

0

F

 

0

G

 

0

F

Övrig djurskötsel

400

G

 

300

F

0

G

5 200

E

 

500

G

 

7 900

F

Summa intäkter djurskötsel

388 500

C

 

394 700

B

925 700

B

2 801 200

C

 

131 000

C

 

1 253 000

C

därav naturauttag

5 500

E

 

2 100

D

1 600

D

1 900

E

 

600

E

 

300

E

därav lagerförändring

-16 400

E

 

-9 000

E

-20 400

E

33 400

F

 

-13 200

E

 

-30 800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
prod.

16 500

E

 

34 800

D

67 200

D

238 700

D

 

95 100

D

 

106 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

30 400

C

 

29 700

C

69 900

C

222 700

C

 

34 200

C

 

146 400

C

Djurbidrag

9 100

D

 

10 700

C

28 600

D

46 900

D

 

103 400

C

 

1 400

F

Övriga ersättningar

187 600

C

 

90 000

C

134 000

C

320 400

D

 

92 100

C

 

32 100

D

Summa direktersättningar

227 100

C

 

130 300

B

232 500

B

590 000

C

 

229 700

C

 

179 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

632 300

C

 

566 000

B

1 264 100

B

3 793 600

C

 

469 500

C

 

1 653 400

C