Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2004. Kronor per företag

5. Costs in agriculture in current costs 2004. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

1 700

F

20 100

F

 

96 800

C

255 900

D

 

112 800

C

258 400

C

Handelsgödsel

51 500

C

126 700

C

 

21 500

D

45 300

D

 

13 400

D

39 900

C

Bekämpningsmedel

22 400

C

61 600

C

 

4 000

E

9 500

D

 

1 300

D

7 600

E

Driv- och smörjmedel

36 100

D

86 200

C

 

14 700

C

45 100

C

 

19 800

C

44 200

C

Utsäde

28 400

C

72 700

C

 

9 700

D

21 300

D

 

6 700

D

18 500

D

Summa förnödenheter

140 100

C

367 300

C

 

146 700

C

377 100

C

 

154 100

C

368 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

9 900

D

17 200

D

 

6 400

D

33 800

E

 

13 300

D

19 800

E

Maskiner

32 800

D

62 400

C

 

26 200

D

66 600

C

 

36 100

C

65 200

C

Summa underhåll

42 800

D

79 600

C

 

32 600

C

100 400

D

 

49 400

C

85 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

13 000

D

26 000

D

 

19 300

C

35 100

C

 

21 900

C

35 500

C

Försäkringar

13 800

C

22 600

C

 

17 300

D

29 700

C

 

19 300

C

27 800

B

Personbil

7 400

E

15 400

D

 

6 600

E

10 500

D

 

5 400

D

9 000

E

Diverse kostnader växtodling

7 500

D

31 000

E

 

6 000

D

19 300

D

 

12 100

D

26 000

D

Diverse kostnader djurskötsel

1 200

E

4 000

E

 

26 700

D

68 700

D

 

32 600

C

62 600

D

Allmänna omkostnader

58 800

D

121 400

D

 

74 300

C

154 800

C

 

72 500

C

145 300

C

Summa driftskostnader

101 700

C

220 400

D

 

150 200

C

318 100

C

 

163 700

C

306 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

284 600

C

667 200

C

 

329 500

B

795 600

C

 

367 200

B

759 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

8 700

F

25 800

E

 

600

F

35 500

E

 

8 500

E

49 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

293 300

C

693 000

C

 

330 100

B

831 100

C

 

375 700

C

809 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

179 500

D

515 500

C

 

184 800

D

454 200

C

 

182 900

C

451 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

53 800

D

67 500

D

 

58 200

C

152 000

D

 

84 600

C

121 000

C

Markinventarier och markanl.

1 500

F

3 000

E

 

200

E

2 500

E

 

1 200

E

2 700

D

Maskiner

60 900

D

133 100

D

 

40 700

C

93 300

C

 

56 100

C

111 400

C

Summa avskrivningar till nukostnad

116 200

D

203 600

C

 

99 100

C

247 900

C

 

141 900

C

235 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

63 300

E

311 900

D

 

85 600

E

206 300

D

 

41 000

E

216 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

21 100

D

92 000

D

 

9 400

E

40 800

D

 

7 400

D

25 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

42 200

E

219 900

D

 

76 200

E

165 500

D

 

33 600

E

191 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

28 400

D

60 900

D

 

11 900

D

57 300

D

 

-2 900

G

25 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

13 800

F

158 900

D

 

64 300

E

108 200

D

 

36 600

F

166 300

C


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

123 300

C

 

111 000

B

252 000

C

757 300

D

 

32 600

E

 

520 800

D

Handelsgödsel

11 100

D

 

15 100

C

40 100

C

118 500

D

 

15 600

D

 

59 500

C

Bekämpningsmedel

1 200

E

 

2 100

D

7 400

D

29 700

E

 

2 000

D

 

25 400

D

Driv- och smörjmedel

24 800

C

 

19 700

C

44 800

B

157 200

C

 

32 800

C

 

56 600

C

Utsäde

9 900

D

 

8 500

C

19 600

C

51 400

D

 

8 500

C

 

30 000

C

Summa förnödenheter

170 300

C

 

156 300

B

364 000

B

1 114 100

C

 

91 400

C

 

692 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

6 600

D

 

9 400

C

23 300

E

51 800

D

 

12 600

D

 

24 600

D

Maskiner

33 700

D

 

32 600

C

64 300

B

172 400

D

 

38 400

D

 

48 400

C

Summa underhåll

40 300

D

 

42 000

C

87 500

C

224 200

D

 

51 000

C

 

73 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

27 400

C

 

22 600

B

35 700

B

94 900

C

 

15 800

C

 

59 800

C

Försäkringar

18 800

C

 

18 600

B

28 300

B

60 500

C

 

17 800

C

 

31 000

C

Personbil

8 400

D

 

6 500

D

10 200

D

21 200

D

 

8 800

D

 

11 700

D

Diverse kostnader växtodling

13 100

D

 

10 600

D

22 800

C

69 200

D

 

15 700

D

 

10 100

D

Diverse kostnader djurskötsel

37 200

D

 

32 200

C

63 900

C

147 200

D

 

17 900

D

 

171 600

E

Allmänna omkostnader

83 800

D

 

76 100

C

151 300

B

414 900

C

 

66 900

C

 

122 800

C

Summa driftskostnader

188 900

C

 

166 600

B

312 100

B

807 900

C

 

142 900

C

 

406 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

399 400

C

 

365 000

B

763 600

B

2 146 200

C

 

285 300

C

 

1 172 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

6 900

E

 

5 800

E

40 200

E

452 600

D

 

8 100

E

 

30 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

406 200

C

 

370 700

B

803 800

B

2 598 800

C

 

293 400

C

 

1 202 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

226 000

C

 

195 300

C

460 400

B

1 194 900

C

 

176 100

C

 

451 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnads inventarier

59 800

D

 

70 100

C

133 500

C

387 100

D

 

88 800

C

 

328 500

C

Markinventarier och markanl.

300

E

 

600

E

3 400

E

8 400

D

 

1 700

E

 

4 200

E

Maskiner

58 800

D

 

52 300

C

106 700

B

261 000

C

 

68 900

C

 

85 500

C

Summa avskrivningar till nukostnad

118 900

C

 

123 100

B

243 700

B

656 500

C

 

159 400

C

 

418 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

107 100

E

 

72 200

D

216 700

C

538 300

D

 

16 700

F

 

33 000

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

2 200

E

 

6 500

D

29 800

D

159 000

D

 

11 600

D

 

48 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

104 900

E

 

65 600

D

186 900

C

379 300

D

 

5 100

G

 

-15 900

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

7 200

E

 

4 200

E

37 900

D

207 500

D

 

8 500

E

 

96 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

97 700

E

 

61 400

E

149 000

D

171 800

D

 

-3 400

F

 

-112 700

E