Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Direktersättningar 2004. Kronor per företag

6. Direct payments 2004. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

83 200

B

190 400

B

 

35 800

C

75 300

C

 

20 000

C

50 900

C

Oljeväxter (inkl. oljelin)

10 800

D

22 600

D

 

200

F

1 700

E

 

-

 

-

 

Baljväxter

1 600

E

7 700

E

 

700

F

1 700

F

 

0

F

-

 

Uttagen areal

18 800

D

38 500

D

 

3 800

E

12 800

D

 

1 800

E

5 900

D

Summa arealersättningar

114 600

C

260 900

B

 

40 600

D

91 800

C

 

21 800

C

56 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

700

F

1 700

E

 

22 900

D

55 900

D

 

27 200

D

59 500

D

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

15 900

D

43 600

D

 

27 000

D

80 600

E

 

47 000

C

75 600

C

Summa direktersättningar

131 200

C

306 200

B

 

90 500

C

228 300

C

 

96 000

C

191 900

C


6. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

29 300

C

 

27 200

C

60 500

C

185 400

C

 

29 300

C

 

118 200

C

Oljeväxter (inkl. oljelin)

-

 

 

0

F

600

E

4 400

E

 

100

F

 

9 900

E

Baljväxter

0

F

 

200

F

600

F

5 600

E

 

300

F

 

2 700

E

Uttagen areal

1 100

E

 

2 200

D

8 100

D

26 200

D

 

4 400

E

 

15 000

D

Summa arealersättningar

30 400

C

 

29 700

C

69 900

C

222 700

C

 

34 200

C

 

146 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

22 400

D

 

24 500

C

55 600

D

113 600

D

 

103 400

C

 

0

F

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

174 300

C

 

76 100

C

107 000

C

253 700

D

 

92 000

C

 

33 800

D

Summa direktersättningar

227 100

C

 

130 300

B

232 500

B

590 000

C

 

229 700

C

 

179 900

C