Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2004. Kronor per företag

7. Receipts and costs in forestry in current costs 2004. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

23

E

26

E

 

17

E

26

D

 

70

C

65

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

20 600

E

7 800

E

 

8 300

F

16 300

E

 

40 800

E

82 300

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

8 000

E

6 900

E

 

2 400

F

4 200

E

 

34 000

E

27 600

D

Övriga intäkter skogen

2 600

E

3 000

F

 

1 200

E

2 300

E

 

38 500

F

3 100

E

Summa intäkter skogen

31 200

E

17 700

E

 

12 000

E

23 300

E

 

115 000

E

113 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

2 300

F

1 500

F

 

2 500

F

2 800

E

 

39 200

F

9 600

E

Övriga kostnader skogen

100

E

300

E

 

400

E

500

F

 

300

E

500

E

Summa kostnader skogen

2 400

F

1 800

F

 

2 900

F

3 300

E

 

39 500

F

10 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

28 800

E

15 900

E

 

9 100

F

20 000

E

 

75 400

E

103 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

1 800

F

1 900

F

 

0

F

2 800

F

 

1 600

F

1 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

27 000

E

14 100

E

 

9 100

F

16 700

E

 

73 100

E

101 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

900

E

1 400

E

 

1 400

F

1 500

E

 

2 700

E

4 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

26 100

E

12 700

E

 

7 700

F

15 200

E

 

70 400

E

96 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

5 500

E

8 700

E

 

4 400

E

12 900

D

 

14 500

D

28 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

20 600

E

4 000

F

 

3 300

G

2 300

G

 

55 900

E

68 600

E


7. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

137

D

 

73

C

60

C

72

D

 

65

D

 

43

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

57 800

D

 

36 000

D

53 300

E

77 100

E

 

31 500

E

 

44 600

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

16 300

E

 

19 900

E

18 100

D

10 400

E

 

28 100

E

 

10 400

E

Övriga intäkter skogen

2 700

E

 

17 800

F

2 600

E

5 700

E

 

2 500

E

 

4 400

E

Summa intäkter skogen

77 800

D

 

74 700

E

74 500

E

93 500

E

 

62 700

D

 

60 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

6 400

E

 

19 500

F

6 500

E

18 700

E

 

4 900

D

 

3 400

E

Övriga kostnader skogen

900

F

 

500

E

700

E

700

F

 

1 000

F

 

200

F

Summa kostnader skogen

7 200

E

 

20 000

F

7 200

D

19 300

E

 

6 000

E

 

3 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

70 600

D

 

54 700

D

67 300

E

74 200

E

 

56 700

D

 

56 900

E

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

1 200

F

 

1 000

E

1 500

E

16 700

E

 

1 600

F

 

800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

69 300

D

 

53 400

D

64 900

E

57 200

E

 

55 100

D

 

56 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 700

E

 

2 300

D

3 900

E

2 100

E

 

5 700

E

 

15 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

66 600

D

 

51 000

D

61 000

E

55 100

E

 

49 400

E

 

40 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

14 600

D

 

11 600

D

22 000

D

47 800

D

 

15 500

D

 

20 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

52 100

D

 

39 500

E

39 000

E

7 400

G

 

33 900

E

 

20 400

F