Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 0602

Jordbruksekonomiska undersökningen 2005
Preliminära uppgifter
The 2005 Farm Economic Survey

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Viss ekonomisk återhämtning under år 2005

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter sjönk något mellan år 2004 och år 2005.

Mjölkföretag

Samtliga grupper av mjölkföretag visade en genomsnittlig resultatförbättring mellan år 2004 och år 2005, de kostnaderna är relativt konstanta sedan 2004 medan de totala intäkterna har ökat.

Köttdjursföretag

De genomsnittliga intäkterna har ökat mer än de genomsnittliga kostnaderna, vilket gör att köttdjursföretagens resultat förbättrats.

Svinföretag

Svinföretagens bruttoresultat var något bättre 2005 jämfört med föregående år. Intäkterna har minskat, men då driftskostnaderna minskat ännu mer blir det en förbättring av resultatet.