Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

Fredrik von Unge, SCB, tfn 019-17 66 67, fredrik.vonunge@scb.se
Marie-Louise Widén SCB, tfn 019-17 64 68, marielouise.widen@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 0082-0288 Serie JO -Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 14 december 2006.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.