Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1 Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2004 and 2005. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2004

 

 

2005

 

 

2004

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

73

 

 

64

 

 

67

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

237 300

C

 

252 900

D

 

722 500

C

 

654 900

C

Intäkter djurskötsel

2 800

E

 

9 200

F

 

10 100

E

 

9 400

F

Intäkter direktstöd

131 200

C

 

115 800

C

 

306 200

B

 

258 600

B

Övriga intäkter

101 500

E

 

86 800

D

 

169 700

D

 

210 700

D

Summa intäkter jordbruk

472 800

C

 

464 700

C

 

1 208 500

C

 

1 133 600

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

109 800

C

 

103 700

C

 

292 000

C

 

272 000

B

Kostnader djurskötsel

2 900

E

 

3 300

E

 

24 000

F

 

6 000

E

Arbetskostnad för anställda

8 700

F

 

7 900

F

 

25 800

E

 

20 400

E

Underhåll

42 800

D

 

35 400

D

 

79 600

C

 

83 100

C

Övriga driftskostnader

129 100

D

 

150 000

C

 

271 600

C

 

276 900

C

Summa driftskostnader

293 300

C

 

300 300

C

 

693 000

C

 

658 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

179 500

D

 

164 500

D

 

515 500

C

 

475 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

116 200

D

 

98 800

D

 

203 600

C

 

206 600

D

Arrendekostnader

21 100

D

 

26 400

E

 

92 000

D

 

92 000

D

Räntenetto

28 400

D

 

21 200

D

 

60 900

D

 

52 300

D

Summa övriga kostnader

165 700

C

 

146 500

D

 

356 500

C

 

350 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

13 800

F

 

18 000

G

 

158 900

D

 

124 400

E