Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2 Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

2. Receipts and costs in milk production in current costs 2004 and 2005. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2004

 

 

2005

 

 

2004

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

43

 

 

39

 

 

45

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

14 500

E

 

19 800

E

 

67 000

D

 

56 500

E

Intäkter djurskötsel

391 900

C

 

404 700

C

 

930 800

C

 

923 200

C

Intäkter direktstöd

90 500

C

 

104 600

C

 

228 300

C

 

218 400

C

Övriga intäkter

18 000

D

 

21 800

D

 

59 200

E

 

93 000

D

Summa intäkter jordbruk

514 800

C

 

550 900

B

 

1 285 300

C

 

1 291 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

41 200

D

 

50 300

D

 

95 400

C

 

99 300

D

Kostnader djurskötsel

123 500

C

 

109 500

C

 

324 600

D

 

258 000

C

Arbetskostnad för anställda

600

F

 

2 700

F

 

35 500

E

 

13 500

E

Underhåll

32 600

C

 

35 500

C

 

100 400

D

 

77 600

C

Övriga driftskostnader

132 200

B

 

150 600

C

 

275 200

C

 

325 800

C

Summa driftskostnader

330 100

B

 

348 600

C

 

831 100

C

 

774 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

184 800

D

 

202 300

D

 

454 200

C

 

517 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

99 100

C

 

101 200

C

 

247 900

C

 

216 500

C

Arrendekostnader

9 400

E

 

11 000

E

 

40 800

D

 

24 900

D

Räntenetto

11 900

D

 

10 400

E

 

57 300

D

 

52 100

D

Summa övriga kostnader

120 400

C

 

122 500

C

 

345 900

C

 

293 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

64 300

E

 

79 700

E

 

108 200

D

 

223 500

D


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2004

 

 

2005

 

 

2004

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

72

 

 

51

 

 

65

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

4 300

F

 

6 300

F

 

28 100

E

 

12 700

E

Intäkter djurskötsel

400 500

C

 

365 400

C

 

957 900

C

 

966 000

B

Intäkter direktstöd

96 000

C

 

142 100

C

 

191 900

C

 

233 700

C

Övriga intäkter

57 700

E

 

37 400

E

 

82 900

D

 

81 700

D

Summa intäkter jordbruk

558 600

C

 

551 300

C

 

1 260 900

C

 

1 294 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

33 600

C

 

33 800

D

 

92 100

C

 

80 500

C

Kostnader djurskötsel

145 500

C

 

118 000

C

 

321 000

C

 

299 600

C

Arbetskostnad för anställda

8 500

E

 

1 700

F

 

49 500

E

 

47 500

E

Underhåll

49 400

C

 

48 100

D

 

85 000

C

 

85 900

C

Övriga driftskostnader

138 700

C

 

158 400

C

 

261 700

B

 

306 900

C

Summa driftskostnader

375 700

C

 

359 900

B

 

809 300

C

 

820 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

182 900

C

 

191 400

D

 

451 600

C

 

473 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

141 900

C

 

130 800

C

 

235 000

C

 

216 800

C

Arrendekostnader

7 400

D

 

6 200

D

 

25 300

D

 

19 000

D

Räntenetto

- 2 900

G

 

2 400

G

 

25 000

D

 

18 700

E

Summa övriga kostnader

146 300

C

 

139 400

C

 

285 300

C

 

254 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

36 600

F

 

51 900

E

 

166 300

C

 

219 200

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2004

 

 

2005

 

 

2004

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

51

 

 

55

 

 

166

 

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

200

G

 

2 100

G

 

6 200

E

 

9 200

E

Intäkter djurskötsel

388 500

C

 

382 700

C

 

394 700

B

 

382 900

B

Intäkter direktstöd

227 100

C

 

281 000

C

 

130 300

B

 

173 300

B

Övriga intäkter

16 500

E

 

18 000

E

 

34 800

D

 

26 600

D

Summa intäkter jordbruk

632 300

 

 

683 700

C

 

566 000

C

 

592 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

35 300

C

 

36 100

D

 

36 300

C

 

39 600

C

Kostnader djurskötsel

160 500

C

 

152 400

C

 

143 200

B

 

126 000

B

Arbetskostnad för anställda

6 900

E

 

4 400

E

 

5 800

E

 

2 800

E

Underhåll

40 300

D

 

39 600

D

 

42 000

C

 

41 600

C

Övriga driftskostnader

163 300

C

 

178 900

C

 

143 500

B

 

162 300

B

Summa driftskostnader

406 200

C

 

411 400

C

 

370 700

B

 

372 300

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

226 000

C

 

272 400

D

 

195 300

C

 

219 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

118 900

C

 

133 800

C

 

123 100

B

 

122 600

B

Arrendekostnader

2 200

E

 

5 600

E

 

6 500

D

 

7 500

D

Räntenetto

7 200

E

 

6 200

E

 

4 200

E

 

6 000

E

Summa övriga kostnader

128 300

C

 

145 500

C

 

133 800

B

 

136 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

97 700

E

 

126 900

E

 

61 400

E

 

83 600

D


 

2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

3200-

 

 

3200-

 

 

5600-

 

 

5600-

 

Standardtimmar

5599

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

År

2004

 

 

2005

 

 

2004

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

131

 

 

100

 

 

80

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

38 700

E

 

26 100

E

 

163 700

D

 

125 200

E

Intäkter djurskötsel

925 700

B

 

928 900

B

 

2 801 200

C

 

2 404 800

C

Intäkter direktersättningar

232 500

B

 

270 500

B

 

590 000

C

 

752 400

D

Övriga intäkter

67 200

D

 

78 700

D

 

238 700

D

 

362 400

D

Summa intäkter

1 264 100

B

 

1 304 100

B

 

3 793 600

C

 

3 644 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

89 900

C

 

86 200

C

 

268 800

D

 

235 000

C

Kostnader djurskötsel

315 900

C

 

283 900

B

 

904 400

D

 

765 100

C

Arbetskostnad för anställda

40 200

E

 

32 500

E

 

452 600

D

 

392 200

D

Underhåll

87 500

C

 

80 800

C

 

224 200

D

 

208 400

C

Övriga driftskostnader

270 300

B

 

316 000

B

 

748 700

C

 

756 700

C

Summa driftskostnader

803 800

B

 

799 500

B

 

2 598 800

C

 

2 357 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

460 400

B

 

504 600

B

 

1 194 900

C

 

1 287 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

243 700

B

 

229 800

C

 

656 500

C

 

621 200

C

Arrendekostnader

29 800

D

 

20 400

D

 

159 000

D

 

161 200

D

Räntenetto

37 900

D

 

33 500

D

 

207 500

D

 

144 400

D

Summa övriga kostnader

311 400

B

 

283 800

B

 

1 023 100

C

 

926 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

149 000

D

 

220 900

D

 

171 800

D

 

360 500

D