Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3 Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2004 and 2005. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2004

 

 

2005

 

 

2004

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

121

 

 

102

 

 

93

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

13 700

E

 

20 300

E

 

114 100

D

 

113 300

E

Intäkter djurskötsel

131 000

C

 

185 400

C

 

1 253 000

C

 

1 021 100

E

Intäkter direktstöd

229 700

C

 

281 600

C

 

179 900

C

 

135 200

D

Övriga intäkter

95 100

D

 

166 300

E

 

106 300

D

 

124 700

E

Summa intäkter jordbruk

469 500

C

 

653 500

C

 

1 653 400

 

 

1 394 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

41 700

C

 

55 100

D

 

125 000

C

 

112 100

E

Kostnader djurskötsel

50 600

D

 

58 400

D

 

692 400

C

 

443 800

E

Arbetskostnad för anställda

8 100

E

 

12 100

F

 

30 000

E

 

17 500

E

Underhåll

51 000

C

 

60 500

D

 

73 000

C

 

59 700

E

Övriga driftskostnader

142 100

C

 

177 400

C

 

281 900

C

 

254 500

D

Summa driftskostnader

293 400

C

 

363 600

C

 

1 202 300

C

 

887 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

176 100

C

 

289 900

D

 

451 100

D

 

506 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

159 400

C

 

157 500

C

 

418 100

C

 

393 300

C

Arrendekostnader

11 600

D

 

17 500

D

 

48 900

D

 

34 600

E

Räntenetto

8 500

E

 

21 200

E

 

96 700

D

 

76 100

D

Summa övriga kostnader

179 400

C

 

196 200

C

 

563 700

C

 

504 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

-3 400

F

 

93 700

E

 

 - 112 700

E

 

2 600

G