Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2005

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2005

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,5

C

0,8

B

 

1,0

B

1,0

B

 

0,9

B

1,0

A

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,2

D

 

0,4

D

0,7

D

 

0,4

D

0,6

D

Anställda

0,0

F

0,1

E

 

0,0

F

0,2

E

 

0,1

F

0,2

E

Summa AWU

0,6

C

1,0

B

 

1,4

B

1,9

C

 

1,4

B

1,8

B

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

986

C

1 567

B

 

2 527

C

2 833

B

 

2 426

B

2 727

B

Medbrukare och anhöriga

106

E

284

D

 

841

D

1 280

D

 

797

D

1 263

D

Regelbundet anställda

56

F

113

E

 

16

F

404

F

 

86

F

359

E

Tillfälligt anställda

1

F

33

F

 

3

F

62

E

 

33

F

33

F

Summa timmar i jordbruk

1 150

C 997

1 997

B

 

3 387

C

4  579

C

 

3 343

B

4 382

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

109

E

81

E

 

97

E

67

E

 

269

E

212

D

Anställda

1

F

-

 

-

4

F

 

-

9

F

Summa timmar i skogsbruk

110

E

81

E

 

97

E

71

E

 

269

E

221

D


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

A

 

0,9

A

1,0

A

1,0

A

 

0,9

B

 

0,8

C

Medbrukare och anhöriga

0,4

D

 

0,4

C

0,6

C

1,0

C

 

0,2

D

 

0,3

E

Anställda

0,0

E

 

0,0

E

0,2

E

1,4

D

 

0,1

E

 

0,1

E

Summa AWU

1,4

B

 

1,4

B

1,8

B

3,3

C

 

1,2

B

 

1,3

D

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 497

B

 

2 476

B

2 804

B

2 591

B

 

1 912

B

 

1 814

D

Medbrukare och anhöriga

738

D

 

792

C

1 285

C

2 061

C

 

443

D

 

628

E

Regelbundet anställda

17

F

 

45

F

343

E

2 533

D

 

108

F

 

195

E

Tillfälligt anställda

14

F

 

19

E

42

E

106

E

 

13

F

 

24

E

Summa timmar i jordbruk

3 266

B

 

3 332

B

4 474

B

7 293

C

 

2 476

C

 

2 661

D

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

196

E

 

198

D

146

D

62

D

 

159

D

 

88

E

Anställda

-

 

-

6

F

27

E

 

7

F

 

19

F

Summa timmar i skogsbruk

196

E

 

198

D

152

D

89

D

 

166

D

 

107

E