Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2005. Kronor per företag

10. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2005. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

325 300

D

795 400

C

 

292 000

D

499 700

D

 

336 800

D

530 800

C

Lager produkter

38 300

D

152 300

D

 

93 700

C

313 700

C

 

110 000

C

223 100

B

Köpta produktions- och bidragsrätter

41 600

F

69 500

E

 

22 400

E

138 600

E

 

41 100

E

107 600

D

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

405 200

D

1 017 200

C

 

408 100

D

952 000

C

 

487 900

C

861 500

C

 

 

 

Stamdjur

3 300

E

7 800

E

 

103 200

C

260 600

C

 

108 000

B

231 100

B

Maskiner

271 100

D

726 900

D

 

219 800

C

549 100

C

 

291 500

C

589 700

C

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

3 371 100

C

6 447 300

C

 

2 142 900

C

3 420 600

C

 

1 451 100

C

2 550 600

C

Summa övriga tillgångar

3 645 500

C

7 181 900

C

 

2 465 900

C

4 230 300

C

 

1 850 700

B

3 371 500

C

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

4 050 800

C

8 199 100

C

 

2 874 000

C

5 182 300

C

 

2 338 600

B

4 233 000

C

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

Långfristiga skulder

538 900

D

1 417 800

D

 

229 900

D

1 312 600

D

 

219 600

E

768 300

D

Kortfristiga skulder

69 800

D

286 900

D

 

49 700

D

201 800

D

 

83 000

E

160 600

D

Summa skulder i jordbruket

608 700

D

1 704 600

D

 

279 600

D

1 514 400

D

 

302 600

D

928 900

D

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 078 400

E

1 019 300

D

 

664 700

E

1 335 800

D

 

3 802 200

D

3 279 000

D

Maskiner och inventarier

7 200

E

4 000

E

 

5 600

F

5 800

E

 

28 000

E

30 500

E

Övriga tillgångar

13 400

E

20 200

E

 

10 000

F

22 900

F

 

50 100

E

46 800

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 099 000

E

1 043 400

D

 

680 200

E

1 364 500

D

 

3 880 300

D

3 356 300

D

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

167 000

E

207 500

E

 

80 400

E

294 600

D

 

352 000

D

782 500

D


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

378 400

D

 

336 500

C

499 200

C

1 209 700

D

 

438 300

C

 

523 600

E

Lager produkter

104 700

C

 

103 700

B

257 200

B

730 200

D

 

193 300

C

 

334 000

E

Köpta produktions- och bidragsrätter

28 400

E

 

31 900

D

123 100

D

475 300

D

 

6 500

E

 

0

F

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

511 500

C

 

472 100

C

879 500

C

2 415 200

D

 

638 100

C

 

857 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

127 300

C

 

112 400

B

241 900

B

637 000

C

 

143 300

C

 

149 200

E

Maskiner

397 200

D

 

302 700

C

606 100

C

1 291 500

C

 

489 000

D

 

497 000

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

1 186 900

C

 

1 570 400

B

2 852 800

C

6 566 400

C

 

2 303 300

D

 

5 778 300

C

Summa övriga tillgångar

1 711 400

C

 

1 985 600

B

3 700 800

B

8 494 800

C

 

2 935 500

C

 

6 424 400

C

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

2 222 900

C

 

2 457 700

B

4 580 300

B

10 910 000

C

 

3 573 600

C

 

7 282 100

D

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

Långfristiga skulder

196 000

D

 

215 500

D

983 200

C

3 610 600

D

 

566 500

D

 

1 731 500

D

Kortsiktiga skulder

72 600

E

 

70 300

D

190 600

C

951 100

D

 

67 700

D

 

230 000

E

Summa skulder i jordbruket

268 600

D

 

285 800

C

1 173 800

C

4 561 600

D

 

634 100

D

 

1 961 500

D

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 889 000

D

 

2 625 700

C

2 421 800

D

3 237 400

D

 

2 414 000

D

 

1 452 300

E

Maskiner och inventarier

18 300

E

 

18 600

D

21 500

E

12 500

E

 

22 000

E

 

7 500

E

Övriga tillgångar

26 900

D

 

31 600

D

33 000

E

33 800

E

 

24 100

E

 

49 100

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 934 200

D

 

2 675 900

C

2 476 300

D

3 283 800

D

 

2 460 100

D

 

1 508 800

E

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

298 400

E

 

257 800

D

559 400

D

1 085 400

D

 

398 300

D

 

448 100

E