Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord och skogsbruk 2005. Kronor per företag

11. Investments in agriculture and forestry 2005. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Maskiner

37 500

E

152 200

E

 

38 900

E

78 900

E

 

49 800

D

135 600

D

Byggnader och byggnadsinventarier

34 200

F

87 700

F

 

24 600

E

51 800

E

 

72 200

F

80 500

E

Markinventarier och markanläggningar

500

F

900

F

 

-

-

 

600

F

1 100

F

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

72 300

E

240 800

E

 

63 500

E

130 700

D

 

122 600

E

217 200

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

4 100

F

1 700

F

 

200

F

400

F

 

13 500

E

12 100

F


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Maskiner

93 200

E

 

59 700

D

120 800

D

412 600

D

 

118 700

E

 

88 900

E

Byggnader och byggnadsinventarier

31 700

E

 

46 300

E

95 000

E

327 000

D

 

43 400

E

 

60 000

E

Markinventarier och markanläggningar

700

F

 

500

F

600

F

9 100

E

 

0

D

 

1 600

F

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

125 600

E

 

106 500

D

216 500

D

748 600

D

 

162 200

E

 

150 500

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

5 600

F

 

7 300

E

7 000

E

6 200

F

 

3 800

E

 

1 900

F