Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

12. Receipts in agriculture in current costs 2005. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

44

31

 

43

 

40

44

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

189 500

C

472 500

C

 

101 500

C

 

4 000

E

24 700

E

 

2 400

F

Oljeväxter

29 100

E

52 500

D

 

12 500

E

 

900

F

300

F

 

-

Vall- och rotfruktsfröer

5 700

F

400

F

 

600

F

 

-

-

 

-

Matpotatis

-

6 400

F

 

42 300

E

 

300

F

600

F

 

-100

G

Fabrikspotatis

-

-

 

15 300

F

 

2 100

F

-

 

-

Sockerbetor

4 300

F

12 100

F

 

103 100

D

 

1 000

F

900

F

 

1 300

F

Grovfoder och bete

2 600

F

9 700

E

 

5 400

E

 

-1 000

G

3 700

G

 

5 500

F

Övrig växtodling

33 100

F

96 600

F

 

29 200

E

 

1 300

F

800

F

 

1 000

F

Summa intäkter växtodling

264 300

D

650 200

D

 

309 900

C

 

8 600

F

30 900

E

 

10 100

E

därav naturauttag

-

-

 

0

F

 

100

F

-

 

-

därav lagerförändring

-1 700

G

26 200

F

 

4 100

F

 

-2 900

G

300

G

 

-800

G

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

Nötkreatur

17 800

F

52 700

E

 

21 500

E

 

68 000

C

164 900

C

 

59 600

C

Mjölk

-

-

 

-

 

378 800

C

1 031 100

B

 

415 900

C

Svin

170 200

E

33 300

F

 

13 600

F

 

1 400

F

17 800

F

 

100

F

Fjäderfä och ägg

0

F

101 900

F

 

0

F

 

0

F

-

 

-100

F

Övrig djurskötsel

4 900

F

-2 600

G

 

3 500

E

 

-100

G

1 700

F

 

2 100

F

Summa intäkter djurskötsel

192 900

E

185 300

F

 

38 700

E

 

448 200

B

1 215 500

B

 

477 600

B

därav naturauttag

-

-

 

200

F

 

400

F

700

F

 

600

E

därav lagerförändring

12 500

F

5 100

G

 

4 100

F

 

-1 900

G

26 000

E

 

500

G

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

184 200

E

152 700

D

 

110 100

E

 

28 100

D

190 000

E

 

36 900

D

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

Gårdsstöd

154 000

C

319 300

C

 

92 500

C

 

54 500

C

133 700

C

 

68 600

C

Djurbidrag

2 500

F

5 100

E

 

2 700

E

 

2 400

E

9 100

D

 

3 600

E

Mjölkbidrag

-

-

 

500

F

 

19 900

C

51 000

B

 

22 800

C

Övriga bidrag

25 600

D

70 000

E

 

33 300

D

 

39 800

D

82 400

D

 

80 700

D

Summa direktersättningar

182 100

C

394 400

C

 

128 900

C

 

116 700

C

276 100

C

 

175 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

823 500

D

1 382 700

D

 

587 700

C

 

601 500

B

1 712 700

C

 

700 400

B


12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

51

 

37

29

 

49

 

22

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

11 200

E

 

-600

F

-1 400

G

 

55 900

E

 

3 700

F

 

113 900

D

Oljeväxter

1 100

F

 

-

-

 

300

G

 

-

 

24 800

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

-

-

 

400

F

 

-

 

1 500

F

Matpotatis

200

F

 

100

E

-

 

16 100

F

 

700

F

 

16 900

F

Fabrikspotatis

-

 

-

-

 

-

 

-

 

21 000

E

Sockerbetor

1 000

F

 

-

-

 

8 800

F

 

-

 

42 500

E

Grovfoder och bete

2 700

G

 

-1 400

G

3 400

G

 

31 700

F

 

75 100

F

 

5 500

F

Övrig växtodling

-500

G

 

0

F

-

 

5 100

G

 

31 500

F

 

5 400

F

Summa intäkter växtodling

15 700

E

 

-1 900

F

2 000

G

 

118 300

E

 

111 000

E

 

231 600

D

därav naturauttag

0

F

 

100

E

-

 

-

 

-

 

-

därav lagerförändring

-2 300

G

 

-3 200

E

-400

G

 

4 800

G

 

39 600

F

 

7 200

F

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

149 200

C

 

45 700

D

96 900

D

 

433 200

D

 

570 800

D

 

272 100

E

Mjölk

999 800

B

 

382 800

C

836 800

C

 

3 119 200

C

 

41 400

F

 

254 400

E

Svin

-

 

0

F

-

 

38 300

F

 

-

 

784 300

D

Fjäderfä och ägg

0

F

 

-

0

F

 

-

 

-

 

0

F

Övrig djurskötsel

1 900

G

 

800

F

600

F

 

3 100

F

 

13 500

F

 

-1 500

G

Summa intäkter djurskötsel

1 150 900

B

 

429 300

C

934 300

C

 

3 593 800

C

 

625 700

D

 

1 309 200

C

därav naturauttag

300

F

 

1 900

E

2 400

F

 

300

F

 

2 600

F

 

100

F

därav lagerförändring

20 100

F

 

7 400

F

32 600

E

 

103 900

E

 

192 900

D

 

38 600

F

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

109 000

D

 

20 800

E

54 700

E

 

349 800

D

 

300 800

E

 

167 900

D

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

Gårdsstöd

139 600

D

 

57 500

C

97 000

C

 

329 600

C

 

423 500

D

 

219 300

C

Djurbidrag

12 900

E

 

77 100

D

140 400

D

 

98 600

E

 

41 900

E

 

25 100

E

Mjölkbidrag

49 700

C

 

19 700

C

40 100

C

 

152 600

C

 

1 700

F

 

12 700

E

Övriga bidrag

195 300

D

 

158 300

C

250 000

C

 

446 700

E

 

405 800

D

 

89 300

D

Summa direktersättningar

397 500

D

 

312 600

C

527 500

C

 

1 027 600

D

 

872 900

D

 

346 400

D

 

 

 

 

 

Summa intäkter

1 673 100

C

 

760 700

C

1 518 500

C

 

5 089 500

C

 

1 910 300

C

 

2 055 100

C