Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

13. Costs in agriculture in current costs 2005. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

59 300

E

76 800

F

 

11 100

E

 

97 700

C

275 900

C

 

115 300

C

Handelsgödsel

64 900

C

138 100

C

 

49 200

C

 

19 900

D

44 500

C

 

18 900

D

Bekämpningsmedel

24 200

D

51 900

D

 

28 400

D

 

2 500

D

7 700

D

 

2 400

D

Driv- och smörjmedel

68 600

C

122 300

C

 

38 000

D

 

25 400

C

82 300

C

 

32 300

C

Utsäde

36 400

C

65 500

C

 

31 900

C

 

8 600

D

17 400

D

 

9 700

D

Summa förnödenheter

253 400

D

454 500

D

 

158 700

C

 

154 000

B

427 800

C

 

178 600

C

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

19 300

D

20 100

E

 

9 800

E

 

8 200

D

26 900

D

 

15 100

D

Maskiner

40 800

C

73 800

D

 

35 600

D

 

31 900

D

84 600

D

 

43 200

C

Summa underhåll

60 100

C

93 900

D

 

45 400

D

 

40 100

C

111 400

D

 

58 200

C

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

El

28 000

E

29 400

D

 

15 500

D

 

18 400

C

45 200

C

 

21 600

C

Försäkringar

23 500

D

24 900

C

 

15 700

C

 

17 900

C

32 700

C

 

20 400

C

Personbil

8 900

E

21 100

E

 

7 000

D

 

5 200

E

16 400

E

 

7 500

D

Diverse kostnader växtodling

8 600

E

23 700

E

 

12 000

E

 

10 400

E

31 500

D

 

13 900

D

Diverse kostnader djurskötsel

24 100

F

25 500

F

 

5 800

E

 

32 900

D

64 600

D

 

29 600

C

Allmänna omkostnader

82 900

D

146 700

E

 

85 300

C

 

88 100

D

210 200

C

 

90 000

C

Summa driftskostnader

176 000

D

271 300

E

 

141 500

C

 

172 900

C

400 600

C

 

182 900

B

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

489 500

D

819 700

D

 

345 500

C

 

367 000

B

939 800

C

 

419 800

B

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

20 800

F

45 300

E

 

5 300

F

 

6 800

F

79 200

E

 

4 200

E

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

510 300

D

865 000

D

 

350 800

C

 

373 800

B

1 019 000

C

 

423 900

B

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

313 300

D

517 700

C

 

236 900

D

 

227 700

C

693 700

C

 

276 500

C

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

114 800

E

57 800

D

 

63 400

D

 

70 500

D

143 800

D

 

94 800

C

Markinventarier och markanl.

3 500

E

1 400

E

 

1 100

F

 

800

E

3 400

E

 

1 400

E

Maskiner

88 300

D

162 000

D

 

70 500

D

 

45 700

C

135 600

D

 

66 000

C

Summa avskrivningar till nukostnad

206 600

D

221 300

D

 

134 900

D

 

116 900

C

282 900

C

 

162 300

C

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

106 700

E

296 400

D

 

101 900

E

 

110 800

E

410 800

D

 

114 200

D

 

 

 

 

Arrendekostnader

42 100

D

143 100

D

 

30 600

E

 

10 400

E

35 400

D

 

13 300

E

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

64 600

E

153 400

E

 

71 400

E

 

100 400

E

375 500

D

 

100 900

E

 

 

 

 

Räntenetto

49 900

E

44 500

E

 

36 000

D

 

9 000

E

62 600

D

 

3 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

14 700

G

108 900

E

 

35 300

F

 

91 300

E

312 800

D

 

97 200

E


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

294 400

C

 

112 900

C

254 000

C

 

947 900

D

 

136 600

E

 

454 100

D

Handelsgödsel

40 900

D

 

12 300

D

30 500

D

 

111 000

D

 

22 700

E

 

93 800

C

Bekämpningsmedel

5 600

E

 

600

E

2 000

E

 

24 200

E

 

1 600

F

 

35 600

D

Driv- och smörjmedel

77 100

C

 

37 900

D

79 400

D

 

203 800

C

 

119 700

C

 

100 500

C

Utsäde

19 800

D

 

10 300

D

18 000

D

 

59 400

D

 

20 900

D

 

54 700

D

Summa förnödenheter

437 800

C

 

174 100

C

383 900

C

 

1 346 300

C

 

301 500

D

 

738 600

C

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

27 000

D

 

7 500

D

14 200

D

 

75 300

D

 

42 100

E

 

30 200

E

Maskiner

90 000

C

 

40 600

D

59 100

D

 

206 700

D

 

87 900

D

 

89 100

C

Summa underhåll

117 000

C

 

48 100

D

73 300

D

 

281 900

D

 

130 000

D

 

119 200

C

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

El

41 900

C

 

28 300

C

46 900

D

 

120 900

D

 

32400

D

 

59 700

D

Försäkringar

33 200

C

 

20 000

C

30 800

C

 

74 600

C

 

36 100

C

 

33 500

C

Personbil

11 100

E

 

8 200

E

12 400

E

 

20 500

D

 

18 700

E

 

17 500

D

Diverse kostnader växtodling

32 300

D

 

20 400

D

29 200

E

 

82 800

D

 

39 200

E

 

21 400

E

Diverse kostnader djurskötsel

78 100

D

 

42 000

D

63 600

D

 

205 000

D

 

103 100

E

 

110 900

E

Allmänna omkostnader

183 100

C

 

89 800

D

193 400

C

 

566 600

D

 

191 200

D

 

183 900

D

Summa driftskostnader

379 700

B

 

208 800

C

376 400

C

 

1 070 400

C

 

420 600

D

 

426 900

C

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

934 500

B

 

431 000

C

833 600

C

 

2 698 600

C

 

852 200

C

 

1 284 800

C

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

90 300

E

 

6 900

E

36 700

E

 

559 300

D

 

68 700

E

 

60 900

E

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 024 800

C

 

437 900

C

870 300

C

 

3 257 900

C

 

920 900

C

 

1 345 600

C

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

648 300

C

 

322 800

C

648 200

C

 

1 831 600

C

 

989 400

D

 

709 500

C

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

155 500

C

 

73 000

D

165 500

D

 

507 600

D

 

173 800

D

 

266 700

D

Markinventarier och markanl.

3 600

E

 

1 000

E

10 200

E

 

9 500

D

 

5 400

F

 

3 500

E

Maskiner

118 400

C

 

76 600

D

136 200

D

 

316 000

D

 

210 600

D

 

137 000

D

Summa avskrivningar till nukostnad

277 600

C

 

150 700

D

311 900

C

 

833 100

C

 

389 700

C

 

407 100

C

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

370 800

D

 

172 100

D

336 300

C

 

998 500

D

 

599 700

D

 

302 400

D

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

38 300

D

 

6 300

E

15 500

E

 

208 500

D

 

79 300

D

 

78 100

D

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

332 500

D

 

165 900

D

320 900

C

 

790 000

D

 

520 400

D

 

224 300

E

 

 

 

 

 

Räntenetto

36 000

D

 

9 200

E

44 600

D

 

221 600

D

 

87 000

E

 

99 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

296 500

D

 

156 700

D

276 300

D

 

568 400

D

 

433 400

D

 

124 600

E