Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

14. Receipts and costs in forestry in current costs 2005. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

0

D

0

E

 

0

E

 

0

D

0

D

 

100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

33 500

E

8 100

F

 

-

 

 

16 800

E

22 800

E

 

32 400

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

11 300

E

500

F

 

1 400

F

 

10 600

E

23 800

E

 

20 700

E

Övriga intäkter skogen

4 900

E

6 900

E

 

1 900

E

 

6 600

E

13 100

E

 

22 700

E

Summa intäkter skogen

49 700

E

15 600

E

 

3 300

F

 

33 900

E

59 700

E

 

75 800

E

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

5 500

E

600

E

 

300

F

 

4 400

E

19 800

E

 

11 500

E

Övriga kostnader skogen

500

E

100

F

 

100

F

 

1 100

F

1 000

F

 

900

F

Summa kostnader skogen

6 100

E

700

E

 

400

F

 

5 500

E

20 800

E

 

12 400

E

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

43 600

E

14 800

E

 

2 900

F

 

28 400

E

38 900

E

 

63 400

E

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

700

F

 

200

F

 

1 400

F

4 600

E

 

-

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

43 600

E

14 100

E

 

2 800

F

 

26 400

E

33 900

E

 

60 700

E

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 100

E

800

F

 

400

E

 

700

E

2 400

E

 

5 600

E

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före ränte-netto i skogen

41 500

E

13 300

F

 

2 400

F

 

25 700

E

31 400

E

 

55 100

E

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

-

-

 

-300

F

 

-900

F

-100

F

 

-2 700

E

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

41 500

E

13 300

F

 

2 100

F

 

24 900

E

31 400

E

 

52 400

E


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

100

D

 

100

D

200

D

 

100

E

 

100

E

 

0

E

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

51 200

E

 

53 100

E

71 100

E

 

50 500

E

 

4 500

F

 

7 300

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

24 100

E

 

23 200

F

10 600

F

 

6 600

E

 

28 600

F

 

9 300

F

Övriga intäkter skogen

25 400

E

 

3 800

E

1 400

E

 

9 500

E

 

35 900

F

 

12 600

F

Summa intäkter skogen

100 700

E

 

80 100

E

83 100

E

 

66 600

E

 

69 000

F

 

29 100

E

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

10 200

E

 

3 900

E

12 100

F

 

10 400

E

 

12 100

F

 

4 400

E

Övriga kostnader skogen

1 400

F

 

500

F

2 500

F

 

600

E

 

900

F

 

500

F

Summa kostnader skogen

11 600

E

 

4 400

E

14 600

F

 

11 000

E

 

13 000

F

 

4 900

E

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

89 100

E

 

75 700

E

68 500

E

 

55 600

E

 

55 900

F

 

24 300

E

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

12 900

F

 

-

 

-

 

 

13 200

E

 

8 500

F

 

5 700

F

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

75 700

E

 

75 100

E

68 300

E

 

42 000

E

 

46 900

F

 

17 800

E

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

5 400

E

 

4 000

E

5 000

E

 

2 200

E

 

3 400

F

 

2 500

E

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

70 300

E

 

71 000

E

63 300

E

 

39 800

E

 

43 600

F

 

15 400

F

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

-5 800

E

 

-

 

-

 

 

-13 900

F

 

-600

F

 

-700

F

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

64 500

E

 

71 000

E

63 300

E

 

25 800

F

 

43 000

F

 

14 700

F