Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2005

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2005

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,7

C

0,8

B

 

0,6

C

 

1,0

B

1,0

A

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,4

E

 

0,1

E

 

0,4

D

0,6

D

 

0,5

D

Anställda

0,1

E

0,1

E

 

0,0

F

 

0,1

F

0,3

E

 

0,0

E

Summa AWU

0,9

C

1,3

C

 

0,8

C

 

1,4

B

1,9

B

 

1,5

C

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 300

C

1 600

C

 

1 300

C

 

2 400

C

2 700

B

 

2 600

B

Medbrukare och anhöriga

300

E

700

E

 

200

E

 

800

D

1 300

D

 

1 000

D

Regelbundet anställda

200

E

200

E

 

0,0

F

 

100

F

500

E

 

0

F

Tillfälligt anställda

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

100

E

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 800

C

2 600

C

 

1 500

D

 

3 400

C

4 600

B

 

3 700

B

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

146

E

53

E

 

31

E

 

101

E

106

E

 

278

E

Anställda

2

F

-

 

-

 

-

26

E

 

-

Summa timmar i skogsbruk

148

E

53

E

 

31

E

 

101

E

132

E

 

278

E


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

B

 

0,9

B

1,0

A

 

1,0

B

 

0,8

C

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,8

C

 

0,4

D

0,7

D

 

1,1

D

 

0,5

E

 

0,6

D

Anställda

0,4

E

 

0,0

E

0,2

F

 

1,8

D

 

0,3

E

 

0,3

E

Summa AWU

2,1

C

 

1,3

B

1,9

C

 

3,9

C

 

1,6

C

 

1,9

C

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 700

B

 

2 400

C

3 000

B

 

2 600

B

 

2 000

D

 

2 300

B

Medbrukare och anhöriga

1 500

D

 

700

D

1 400

D

 

2 500

D

 

1 000

E

 

1 300

D

Regelbundet anställda

800

E

 

0

F

300

F

 

3 300

D

 

500

E

 

400

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

0

F

0

F

 

200

E

 

0

F

 

100

E

Summa timmar i jordbruk

4 900

B

 

3 200

B

4 800

C

 

8 600

C

 

3 500

C

 

4 100

C

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

140

E

 

202

E

135

E

 

57

E

 

86

E

 

66

E

Anställda

11

F

 

-

-

 

14

F

 

5

F

 

49

F

Summa timmar i skogsbruk

150

E

 

202

E

135

E

 

72

E

 

90

E

 

115

E