Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs for holdings with crop production in current costs 2004 and 2005. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2004

 

 

2005

 

 

2004

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

73

 

 

70

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

237 300

C

 

242 600

C

 

722 500

C

 

646 200

B

Intäkter djurskötsel

2 800

E

 

7 000

F

 

10 100

E

 

11 700

E

Intäkter direktersättningar

131 200

C

 

109 300

C

 

306 200

B

 

256 700

B

Övriga intäkter

101 500

E

 

82 800

D

 

169 700

D

 

212 500

D

Summa intäkter

472 800

C

 

441 700

C

 

1 208 500

C

 

1 127 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

109 800

C

 

101 200

C

 

292 000

C

 

269 000

B

Kostnader djurskötsel

2 900

E

 

2 800

E

 

24 000

F

 

8 600

E

Arbetskostnad för anställda

8 700

F

 

7 300

F

 

25 800

E

 

18 700

E

Underhåll

42 800

D

 

34 700

C

 

79 600

C

 

87 200

C

Övriga driftskostnader

129 100

D

 

137 500

C

 

271 600

C

 

277 900

C

Summa driftskostnader

293 300

C

 

283 600

C

 

693 000

C

 

661 500

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

179 500

D

 

158 100

D

 

515 500

C

 

465 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

116 200

D

 

100 700

C

 

203 600

C

 

213 700

D

Arrendekostnader

21 100

D

 

24 100

E

 

92 000

D

 

91 600

D

Räntenetto

28 400

D

 

20 200

D

 

60 900

D

 

56 300

D

Summa övriga kostnader

165 700

C

 

145 000

C

 

356 500

C

 

361 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

13 800

F

 

13 100

G

 

158 900

D

 

104 000

E