Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2005. Kronor per företag

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2005. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

498 500

D

753 600

D

 

467 700

D

 

335 900

D

542 100

C

 

389 700

D

Lager produkter

157 000

D

266 600

D

 

72 800

E

 

114 900

C

314 100

C

 

131 300

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

200

F

200

F

 

47 900

E

 

37 200

E

100 400

E

 

58 300

D

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

655 700

D

1 020 400

C

 

588 300

D

 

488 100

D

956 700

C

 

579 300

D

 

 

 

 

Stamdjur

29 000

E

34 600

E

 

21 400

E

 

119 600

C

282 300

B

 

130 500

B

Maskiner

472 500

D

841 000

D

 

362 500

D

 

255 600

C

757 000

D

 

355 100

C

Marknadsvärde på jordbruksfas­tighet

4 942 100

C

4 886 500

D

 

3 891 600

D

 

1 775 600

C

4 279 000

D

 

1 764 700

B

Summa övriga tillgångar

5 443 700

C

5 762 100

D

 

4 275 500

D

 

2 150 800

C

5 318 300

D

 

2 250 300

B

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

6 099 400

C

6 782 500

D

 

4 863 900

D

 

2 638 800

C

6 275 000

C

 

2 829 600

B

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

Långfristiga skulder

1 209 900

D

1 147 700

D

 

968 000

D

 

233 300

E

1 559 800

D

 

302 400

D

Kortfristiga skulder

193 900

E

355 200

D

 

90 400

D

 

82 100

E

261 500

D

 

77 700

D

Summa skulder i jordbruket

1 403 800

D

1 502 900

D

 

1 058 400

D

 

315 400

D

1 821 300

D

 

380 100

D

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 223 100

E

760 300

E

 

669 600

F

 

2 023 900

E

2 170 800

D

 

3 104 300

D

Maskiner och inventarier

9 800

E

3 000

F

 

1 700

E

 

3 900

E

12 100

E

 

31 900

E

Övriga tillgångar

25 600

E

28 200

F

 

2 400

E

 

32 800

E

32 100

E

 

35 500

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 258 400

E

791 500

E

 

673 800

F

 

2 060 600

E

2 215 000

D

 

3 171 700

D

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

343 900

E

135 100

E

 

236 800

F

 

178 400

E

553 900

D

 

327 000

E


18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

576 500

C

 

388 600

D

425 200

D

 

1 494 200

D

 

972 200

D

 

641 200

D

Lager produkter

302 300

C

 

113 200

C

231 400

C

 

960 200

D

 

559 900

D

 

552 900

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

168 400

D

 

28 000

E

142 200

E

 

737 200

D

 

37 500

E

 

28 600

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

1 047 200

C

 

529 700

C

798 900

C

 

3 191 500

D

 

1 569 600

C

 

1 222 800

D

 

 

 

 

 

Stamdjur

292 200

B

 

135 600

C

244 500

C

 

862 400

C

 

490 100

C

 

197 100

D

Maskiner

627 900

C

 

437 500

D

795 100

C

 

1 427 200

C

 

998 900

D

 

768 100

D

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

2 763 500

C

 

1 235 000

D

2 382 400

C

 

8 422 100

D

 

3 960 800

D

 

6 278 800

D

Summa övriga tillgångar

3 683 700

C

 

1 808 100

C

3 422 000

C

 

10 711 800

D

 

5 449 800

D

 

7 244 000

D

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

4 730 900

C

 

2 337 800

C

4 220 800

C

 

13 903 300

C

 

7 019 400

C

 

8 466 800

C

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 043 700

D

 

237 700

D

826 800

D

 

5 277 800

D

 

1 979 900

D

 

2 083 500

D

Kortfristiga skulder

214 500

D

 

81 700

E

257 200

E

 

1 198 400

D

 

523 600

E

 

400 500

D

Summa skulder i jordbruket

1 258 200

D

 

319 400

D

1 084 100

D

 

6 476 200

D

 

2 503 400

D

 

2 484 000

D

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

3 075 800

D

 

2 467 600

D

2 737 400

D

 

3 874 700

E

 

2 074 900

E

 

1 744 300

E

Maskiner och inventarier

28 100

E

 

21 400

E

23 800

E

 

8 600

E

 

13 200

F

 

10 100

E

Övriga tillgångar

49 900

E

 

25 200

D

17 500

E

 

26 900

E

 

37 600

F

 

16 500

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 153 800

D

 

2 514 300

D

2 778 600

D

 

3 910 200

E

 

2 125 700

E

 

1 770 900

E

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

720 900

D

 

272 900

E

519 000

E

 

1 555 900

E

 

625 700

E

 

395 800

E