Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2005. Kronor per företag

19. Investments in agriculture and forestry 2005. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Maskiner

94 700

E

199 300

E

 

73 500

E

 

33 600

E

155 100

D

 

76 700

E

Byggnader och byggnadsinventarier

27 600

D

46 700

E

 

69 300

F

 

39 100

F

70 800

E

 

108 500

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

900

F

-

 

-

 

300

F

-

 

400

F

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

123 200

E

246 000

D

 

142 900

E

 

73 000

E

226 000

D

 

185 600

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

3 400

F

4 000

F

 

0

 

 

900

F

6 600

F

 

13 400

E


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Maskiner

124 500

D

 

83 500

E

192 400

D

 

467 100

D

 

238 500

E

 

170 700

E

Byggnader och byggnadsinven­tarier

103 000

E

 

33 300

E

246 800

F

 

470 200

E

 

116 700

E

 

91 800

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

3 000

F

 

1 100

F

500

F

 

10 700

E

 

28 600

F

 

500

F

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

230 500

D

 

117 900

E

439 700

E

 

948 000

D

 

383 800

D

 

263 000

D

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

12 900

F

 

7 000

F

6 300

F

 

1 300

F

 

4 300

F

 

200

F