Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Intäkter i trädgårdsföretag till nukostnad 2005. Kronor per företag

20. Receipts in horticulture holdings current costs 2005. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

22

 

 

 

Intäkter trädgårdsväxter, växt-
hus

 

 

Tomat

1 313 900

E

Gurka

1 454 100

E

Sallad, spenat

3 480 800

F

Övriga trädgårdsväxter

70 400

F

Summa intäkter trädgårdsväxter, växthus

6 319 200

E

 

Intäkter trädgårdsväxter, friland

225 300

F

 

Intäkter jordbruksväxter och fruktodling

71 300

F

 

Summa intäkter växtodling

6 615 800

E

 

Övriga intäkter

77 500

E

 

Direktersättningar, stöd och bidrag

44 200

E

 

Summa intäkter

6 737 400

E