Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs for holdings with beef and pig production in current costs 2004 and 2005. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2004

 

 

2005

 

 

2004

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

121

 

 

117

 

93

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

13 700

E

 

19 600

E

 

114 100

D

 

115 800

E

Intäkter djurskötsel

131 000

C

 

193 400

C

 

1 253 000

C

 

1 134 000

D

Intäkter direktersättningar

229 700

C

 

289 000

C

 

179 900

C

 

139 000

D

Övriga intäkter

95 100

D

 

178 100

E

 

106 300

D

 

132 200

E

Summa intäkter

469 500

C

 

680 200

C

 

1 653 400

 

 

1 520 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

41 700

C

 

56 800

D

 

125 000

C

 

117 200

D

Kostnader djurskötsel

50 600

D

 

61 300

D

 

692 400

C

 

502 500

E

Arbetskostnad för anställda

8 100

E

 

17 600

F

 

30 000

E

 

32 300

E

Underhåll

51 000

C

 

67 400

D

 

73 000

C

 

65 700

D

Övriga driftskostnader

142 100

C

 

180 100

C

 

281 900

C

 

268 900

D

Summa driftskostnader

293 400

C

 

383 200

C

 

1 202 300

C

 

986 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

176 100

C

 

297 000

C

 

451 100

D

 

534 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

159 400

C

 

162 900

C

 

418 100

C

 

413 800

C

Arrendekostnader

11 600

D

 

19 000

D

 

48 900

D

 

36 700

E

Räntenetto

8 500

E

 

22 300

E

 

96 700

D

 

78 600

D

Summa övriga kostnader

179 400

C

 

204 300

C

 

563 700

C

 

529 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

- 3 400

F

 

92 700

E

 

- 112 700

E

 

5 100

G