Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture in current costs 2005. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

70

 

71

 

 

42

 

43

 

 

63

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

118 900

C

347 100

C

 

11 200

E

31 400

E

 

2 900

E

7 100

F

Oljeväxter

17 200

E

33 800

D

 

2 600

F

2 500

F

 

-

-

Vall- och rotfruktsfröer

500

F

6 700

E

 

-

-

 

-

-

Matpotatis

16 100

F

42 900

E

 

-100

G

800

F

 

200

F

100

F

Fabrikspotatis

800

F

11 500

F

 

-

3 200

F

 

1 500

F

-

Sockerbetor

58 400

D

171 300

D

 

6 000

F

8 900

E

 

-

-

Grovfoder och bete

3 300

E

10 000

E

 

-100

G

-1 600

G

 

1 700

G

6 800

E

Övrig växtodling

27 300

F

22 900

E

 

1 600

F

400

F

 

600

F

200

F

Summa intäkter växtodling

242 600

C

646 200

B

 

21 300

E

45 700

E

 

7 000

F

14 200

E

därav naturauttag

-

0

F

 

0

F

0

F

 

0

F

0

F

därav lagerförändring

2 800

G

9 200

F

 

-4 100

F

-1 900

G

 

0

G

900

G

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

Nötkreatur

2 900

F

4 900

F

 

52 800

D

134 800

D

 

47 400

C

127 100

C

Mjölk

-

-

 

327 700

C

854 600

C

 

330 600

B

839 700

B

Svin

-100

G

400

F

 

1 300

G

16 300

F

 

100

F

17 300

F

Fjäderfä och ägg

300

G

4 100

F

 

0

F

-

 

0

G

0

F

Övrig djurskötsel

1 900

F

2 300

F

 

-100

G

2 300

F

 

900

F

200

G

Summa intäkter djurskötsel

5 100

F

11 700

E

 

381 700

C

1 008 000

C

 

379 000

B

984 200

B

därav naturauttag

-

0

F

 

800

E

1 100

F

 

400

E

200

E

därav lagerförändring

-1 900

F

0

G

 

-12 300

F

9 700

F

 

1 700

G

10 200

G

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

82 800

D

212 500

D

 

24 300

E

86 700

D

 

40 400

D

76 600

D

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

Gårdsstöd

91 400

C

213 800

B

 

58 200

C

133 800

C

 

52 700

C

97 900

C

Djurbidrag

-

500

F

 

1 100

E

7 300

E

 

2 900

E

5 600

E

Mjölkbidrag

-

-

 

18 000

C

42 000

C

 

17 600

C

42 600

B

Övriga bidrag

18 800

E

43 000

D

 

25 600

D

90 300

D

 

64 800

D

88 800

C

Summa direktersättningar

110 200

C

257 300

B

 

102 900

C

273 400

C

 

138 100

C

234 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

440 700

C

1 127 700

B

 

530 200

B

1 413 700

C

 

564 400

B

1 310 000

B


4. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

55

160

117

86

117

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

1 100

G

 

4 800

E

15 500

E

79 700

E

 

12 700

E

64 900

E

Oljeväxter

-

 

700

F

1 000

F

7 400

F

 

1 300

F

19 700

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

-

-

800

F

 

-

700

F

Matpotatis

100

E

 

100

F

300

F

8 300

F

 

1 100

F

9 200

F

Fabrikspotatis

-

 

600

F

1 200

F

1 100

F

 

-

600

F

Sockerbetor

-

 

1 700

F

3 500

E

5 900

F

 

800

F

11 800

E

Grovfoder och bete

700

G

 

900

G

3 200

F

28 300

F

 

3 200

F

2 400

E

Övrig växtodling

200

F

 

800

F

200

F

4 400

F

 

600

F

6 400

E

Summa intäkter växtodling

2 000

G

 

9 600

E

25 000

E

136 000

E

 

19 600

E

115 800

E

därav naturauttag

100

F

 

0

E

0

F

0

F

 

100

F

0

F

därav lagerförändring

-800

G

 

-1 400

G

0

G

14 400

F

 

400

G

-6 200

G

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

Nötkreatur

39 700

E

 

46 600

C

123 700

C

312 400

C

 

247 000

C

300

F

Mjölk

362 100

C

 

339 300

B

834 200

B

2 309 600

C

 

0

D

-

Svin

0

F

 

400

G

14 600

F

19 100

F

 

2 100

F

1 060 900

E

Fjäderfä och ägg

0

F

 

0

G

0

F

0

F

 

0

G

0

F

Övrig djurskötsel

1 300

F

 

800

F

1 000

F

2 200

E

 

300

G

10 700

F

Summa intäkter djurskötsel

403 100

C

 

387 000

B

973 500

B

2 643 400

C

 

249 400

C

1 071 900

E

därav naturauttag

2 000

E

 

1 000

D

900

F

100

F

 

100

F

100

F

därav lagerförändring

14 700

F

 

1 600

G

12 900

F

80 700

E

 

56 000

D

-62 000

G

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
prod.

18 100

E

 

29 100

D

74 700

D

368 200

D

 

178 100

E

132 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

Gårdsstöd

53 100

B

 

54 400

B

111 000

B

281 000

C

 

144 300

C

103 300

D

Djurbidrag

71 300

D

 

23 000

D

25 700

D

64 100

E

 

24 600

D

6 200

F

Mjölkbidrag

18 400

C

 

18 000

B

41 600

B

112 700

C

 

300

F

-

Övriga bidrag

142 900

C

 

77 100

C

111 100

C

336 000

D

 

120 200

D

30 500

E

Summa direktersättningar

285 800

C

 

172 400

B

289 400

B

793 800

D

 

289 400

C

140 000

D

 

 

 

Summa intäkter

709 000

C

 

598 100

B

1 362 600

B

3 941 400

C

 

736 600

C

1 459 900

E