Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

5. Costs in agriculture in current costs 2005. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

1 700

E

4 600

E

 

84 500

C

233 700

D

 

97 500

C

254 400

C

Handelsgödsel

49 700

C

115 800

C

 

26 100

D

44 600

D

 

14 400

D

37 000

C

Bekämpningsmedel

20 100

C

59 700

C

 

4 900

D

10 100

D

 

2 100

E

4 100

E

Driv- och smörjmedel

37 900

D

89 400

C

 

25 600

D

64 100

C

 

29 400

C

58 100

C

Utsäde

25 500

C

69 600

C

 

9 400

D

16 900

C

 

7 900

D

13 300

D

Summa förnödenheter

135 000

C

339 100

B

 

150 500

C

369 400

C

 

151 200

B

366 900

B

 

 

 

Underhåll

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

8 500

D

23 400

D

 

8 000

D

28 100

D

 

10 300

D

21 200

D

Maskiner

26 200

D

63 800

C

 

28 200

D

75 000

C

 

40 400

D

67 600

C

Summa underhåll

34 700

C

87 200

C

 

36 200

C

103 000

C

 

50 700

C

88 700

C

 

 

 

Driftskostnader

 

 

El

12 400

D

26 200

C

 

17 300

C

38 500

C

 

18 600

C

38 200

C

Försäkringar

12 800

C

22 600

C

 

15 900

C

30 000

C

 

18 900

C

29 400

B

Personbil

10 700

E

12 100

D

 

8 400

D

11 700

D

 

5 800

E

9 500

E

Diverse kostnader växtodling

5 800

E

23 900

E

 

9 400

E

28 400

E

 

11 000

D

24 300

D

Diverse kostnader djurskötsel

1 100

E

4 000

E

 

24 700

D

76 600

D

 

29 100

C

60 100

D

Allmänna omkostnader

63 700

C

127 700

C

 

81 000

D

165 200

C

 

75 500

C

160 900

C

Summa driftskostnader

106 600

C

216 500

C

 

156 800

C

350 400

C

 

159 000

B

322 300

C

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

276 300

C

642 800

B

 

343 500

C

822 900

C

 

360 800

B

778 000

B

 

 

 

Arbetskostnad anställda

7 300

F

18 700

E

 

2 500

F

44 100

E

 

7 100

E

41 700

E

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

283 600

C

661 500

B

 

346 100

C

867 000

C

 

367 900

B

819 700

C

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

157 100

D

466 200

C

 

184 100

D

546 800

C

 

196 500

C

490 300

B

 

 

 

Avskrivningar

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

45 500

D

82 900

D

 

60 400

D

132 700

D

 

82 200

C

116 900

C

Markinventarier och markanl.

2 200

F

2 100

E

 

200

E

2 100

E

 

1 100

E

2 800

D

Maskiner

52 900

C

128 700

D

 

38 300

C

108 500

C

 

54 600

C

107 600

C

Summa avskrivningar till nukostnad

100 700

C

213 700

D

 

99 000

C

243 300

C

 

138 000

C

227 300

C

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

56 400

E

252 500

D

 

85 100

E

303 400

D

 

58 500

E

263 000

D

 

 

 

Arrendekostnader

24 100

E

91 600

D

 

10 900

E

36 000

D

 

8 000

E

19 800

D

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

32 300

F

160 900

D

 

74 200

E

267 400

D

 

50 500

E

243 100

D

 

 

 

Räntenetto

20 200

D

56 300

D

 

10 100

E

61 000

D

 

5 000

F

19 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

12 100

G

104 600

E

 

64 200

E

206 400

D

 

45 500

E

223 700

D


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

114 400

C

 

98 900

B

243 800

C

677 200

C

 

39 800

D

 

378 400

E

Handelsgödsel

11 300

D

 

16 800

C

39 300

C

99 200

D

 

21 900

D

 

49 200

D

Bekämpningsmedel

1 100

E

 

2 600

D

6 100

D

25 500

E

 

3 400

E

 

22 100

E

Driv- och smörjmedel

33 500

C

 

29 500

C

62 200

B

168 400

C

 

50 800

C

 

54 300

D

Utsäde

8 800

D

 

8 600

C

15 100

C

52 400

C

 

11 100

D

 

32 200

E

Summa förnödenheter

169 100

C

 

156 400

B

366 400

B

1 022 600

C

 

126 900

C

 

536 200

E

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

8 300

D

 

9 000

C

23 000

D

51 700

D

 

15 200

D

 

21 800

D

Maskiner

31 400

D

 

34 200

C

68 700

C

176 000

C

 

52 100

D

 

43 900

E

Summa underhåll

39 700

D

 

43 200

C

91 700

C

227 600

C

 

67 400

D

 

65 700

D

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

El

26 900

C

 

20 700

B

39 100

B

94 200

C

 

17 100

C

 

59 200

D

Försäkringar

19 800

C

 

18 300

B

29 300

B

57 600

C

 

22 500

C

 

30 400

D

Personbil

8 200

D

 

7 300

D

10 900

D

21 600

D

 

11 900

E

 

12 600

E

Diverse kostnader växtodling

15 300

D

 

11 800

D

26 200

D

66 000

D

 

20 500

E

 

13 700

E

Diverse kostnader djurskötsel

38 000

D

 

30 500

C

65 400

D

144 700

D

 

21 600

E

 

124 100

E

Allmänna omkostnader

92 200

D

 

82 100

C

164 000

B

450 200

C

 

77 900

D

 

112 400

D

Summa driftskostnader

200 300

C

 

170 800

B

334 800

B

834 400

C

 

171 400

C

 

352 500

D

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

409 100

C

 

370 400

B

792 900

B

2 084 600

C

 

365 600

C

 

954 300

D

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

4 600

E

 

5 000

E

39 900

E

424 000

D

 

17 600

F

 

32 300

E

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

413 700

C

 

375 400

B

832 800

B

2 508 600

C

 

383 200

C

 

986 700

D

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

295 300

C

 

222 700

C

529 800

B

1 432 700

C

 

353 400

C

 

473 200

E

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnads inventarier

66 100

D

 

71 100

C

130 100

C

359 900

C

 

78 300

C

 

320 700

C

Markinventarier och markanl.

800

E

 

700

E

3 300

E

9 600

D

 

3 000

F

 

5 100

E

Maskiner

68 400

D

 

54 100

C

111 200

C

281 300

C

 

81 600

D

 

88 000

D

Summa avskrivningar till nukostnad

135 300

C

 

126 000

B

244 600

B

650 900

C

 

162 900

C

 

413 800

C

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

160 000

D

 

96 700

D

285 200

C

781 800

D

 

190 500

D

 

59 500

G

 

 

 

 

Arrendekostnader

5 700

E

 

8 200

D

25 500

D

166 100

D

 

19 000

D

 

36 700

E

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

154 300

D

 

88 600

D

259 800

C

615 800

D

 

171 400

D

 

22 700

G

 

 

 

 

 

Räntenetto

6 100

E

 

6 800

E

38 900

D

152 300

D

 

22 300

E

 

78 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

148 200

D

 

81 800

D

220 900

C

463 500

D

 

149 100

D

 

-55 900

G