Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

6. Receipts and costs in forestry in current costs 2005. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

22

E

26

E

 

18

E

28

D

 

75

C

70

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

13 333

E

8 152

E

 

6 602

E

26 511

F

 

71 419

E

39 669

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

6 309

E

4 572

F

 

2 980

E

6 905

E

 

24 189

E

37 795

E

Övriga intäkter skogen

2 241

E

3 326

E

 

1 333

E

4 871

E

 

22 970

E

30 158

E

Summa intäkter skogen

21 883

E

16 050

E

 

10 916

E

38 287

F

 

118 578

E

107 622

E

 

 

 

Kostnader skogsvård

2 790

E

1 345

F

 

1 898

E

3 542

E

 

11 513

E

19 743

E

Övriga kostnader skogen

701

F

752

F

 

349

E

1 525

F

 

1 461

E

1 284

F

Summa kostnader skogen

3 491

E

2 096

F

 

2 246

E

5 067

E

 

12 975

E

21 027

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

18 392

E

13 953

E

 

8 669

E

33 220

F

 

105 603

E

86 595

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

82

F

1 739

F

 

-

 

2 444

F

 

1 343

F

1 944

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

18 310

E

12 214

E

 

8 669

E

30 092

F

 

101 175

E

84 191

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 422

E

982

E

 

1 103

F

1 172

E

 

4 821

E

5 719

E

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

16 888

E

11 233

E

 

7 566

E

28 920

F

 

96 355

E

78 472

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

0

F

-234

F

 

0

-3 518

E

 

-2 835

E

-3 996

F

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

16 887

E

10 999

E

 

7 566

E

25 402

F

 

93 519

E

74 475

E


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

146

D

 

80

C

64

D

77

D

 

68

E

 

35

E

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

53 900

E

 

47 500

E

40 400

E

42 000

E

 

99 300

F

 

28 700

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

17 000

F

 

15 900

E

22 800

E

10 500

E

 

25 400

E

 

7 000

F

Övriga intäkter skogen

3 100

E

 

10 800

E

16 500

E

33 800

F

 

4 700

E

 

4 300

E

Summa intäkter skogen

74 000

E

 

74 200

E

79 800

D

86 300

E

 

129 400

F

 

40 100

E

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

3 900

E

 

6 500

E

12 800

E

13 700

E

 

10 400

E

 

6 500

E

Övriga kostnader skogen

400

F

 

800

E

1 700

E

500

E

 

6 300

F

 

300

F

Summa kostnader skogen

4 300

E

 

7 300

E

14 500

E

14 300

E

 

16 700

E

 

6 800

E

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

69 600

E

 

66 900

E

65 200

E

72 100

E

 

112 700

F

 

33 300

F

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

 

600

F

1 900

F

16 400

E

 

5 800

F

 

5 200

F

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

69 200

E

 

65 000

E

62 900

E

55 300

E

 

106 900

F

 

27 000

F

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

3 400

E

 

3 300

D

4 200

E

2 800

E

 

4 200

E

 

1 700

F

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

65 800

E

 

61 600

E

58 700

E

52 400

E

 

102 700

F

 

25 300

F

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

-

 

-1 200

E

-3 300

E

-7 000

F

 

-2 100

F

 

-1 200

F

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

65 800

E

 

60 500

E

55 400

E

45 500

F

 

100 600

F

 

24 100

F