Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Markanvändning 2005. Hektar per företag

7. Use of arable land 2005. Hectares per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

27

C

68

B

 

11

D

22

D

 

7

D

13

D

Oljeväxter

4

D

8

D

 

1

F

1

E

 

-

-

Baljväxter

0

F

3

E

 

0

F

0

E

 

0

F

1

E

Sockerbetor

3

D

7

D

 

0

F

0

E

 

-

-

Potatis

1

F

2

E

 

0

F

0

F

 

0

F

0

F

Slåtter- och betesvall

4

E

4

D

 

15

C

34

C

 

20

C

35

B

Frövall

0

F

2

E

 

-

0

F

 

-

-

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

1

F

 

-

-

 

-

-

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

0

E

1

D

 

0

F

0

F

 

0

F

0

F

Träda

6

D

14

D

 

2

D

6

D

 

2

E

4

D

Summa åker under eget bruk

46

C

109

B

 

29

C

63

C

 

29

C

53

B

 

 

 

Betesmark, ha

2

E

3

E

 

6

E

22

E

 

9

C

18

C

 

 

 

Skogsmark, ha

22

E

26

E

 

18

E

28

D

 

75

C

70

D


7. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8

D

 

8

C

17

C

51

D

 

13

D

 

44

D

Oljeväxter

-

 

0

F

0

E

2

E

 

1

F

 

4

E

Baljväxter

0

F

 

0

F

0

E

4

E

 

0

F

 

2

E

Sockerbetor

-

 

0

F

0

E

0

F

 

0

F

 

0

E

Potatis

0

E

 

0

F

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

Slåtter- och betesvall

31

B

 

22

B

37

B

85

C

 

33

C

 

2

D

Frövall

-

 

-

0

F

0

F

 

-

 

0

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

 

-

-

0

F

 

0

F

 

-

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

-

 

0

F

0

E

1

E

 

0

F

 

0

E

Träda

2

D

 

2

D

5

C

11

D

 

5

E

 

6

D

Summa åker under eget bruk

41

B

 

33

B

59

B

154

C

 

52

C

 

59

D

 

 

 

 

Betesmark, ha

3

D

 

6

C

18

D

46

E

 

22

D

 

2

E

 

 

 

 

Skogsmark, ha

146

D

 

80

C

64

D

77

D

 

68

E

 

35

E