Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Medelantal djur per företag 2005

8. Average number of livestock 2005

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

-

-

 

18

B

40

C

 

17

B

38

B

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

1

F

 

-

0

F

 

0

F

0

F

Övriga nöt 1 år och däröver

0

F

0

E

 

10

C

29

C

 

11

C

25

B

Kalvar under 1 år

0

F

1

E

 

8

C

26

C

 

10

C

22

C

 

 

 

Svin

 

 

Avelssvin

0

F

-

 

0

F

0

F

 

-

-

Slaktsvin 25 kg och däröver

0

F

1

F

 

1

F

6

F

 

-

0

F

Smågrisar under 25 kg

0

D

0

F

 

1

F

1

F

 

-

8

F

 

 

 

Får

 

 

Tackor

0

F

2

F

 

0

F

0

F

 

0

F

0

F

Baggar och lamm

0

F

1

F

 

0

F

0

F

 

0

F

0

F

 

 

 

Hästar

0

E

0

E

 

0

F

1

F

 

0

F

1

E

 

 

 

Fjäderfä

 

 

Höns

2

F

-

 

1

F

-

 

3

E

1

E

Kycklingar av värphönsras

0

F

-

 

-

-

 

-

-


8. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

18

B

 

18

B

38

B

101

C

 

0

D

 

-

Kor för uppfödning av kalvar

-

 

0

F

0

F

0

F

 

22

C

 

0

F

Övriga nöt 1 år och däröver

9

C

 

10

B

26

B

61

C

 

19

D

 

0

F

Kalvar under 1 år

10

C

 

9

B

23

B

64

C

 

25

C

 

0

F

 

 

 

 

Svin

 

 

 

Avelssvin

-

 

0

F

0

F

1

F

 

-

 

53

D

Slaktsvin 25 kg och däröver

-

 

0

F

3

F

15

F

 

-

 

300

D

Smågrisar under 25 kg

0

F

 

0

F

4

F

2

F

 

-

 

261

E

 

 

 

 

Får

 

 

 

Tackor

1

F

 

0

E

0

F

2

F

 

1

F

 

2

E

Baggar och lamm

-

 

0

F

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

 

 

 

 

Hästar

0

F

 

0

E

1

E

1

E

 

0

E

 

0

E

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

Höns

0

E

 

2

E

1

E

0

F

 

0

F

 

0

F

Kycklingar av värphönsras

-

 

-

-

-

 

-

 

-