Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 0702

Jordbruksekonomiska undersökningen 2006
Preliminära uppgifter
The 2006 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Resultatförbättring för växtodlingsföretag år 2006

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter ökade mellan år 2005 och år 2006.

Mjölkföretag

Generellt för alla mjölkföretag är förändringarna i bruttoresultatet svaga för år 2006 jämfört med föregående år. Både kostnaderna och intäkterna har i genomsnitt minskat. För gruppen med lägst antal standardtimmar ökade bruttoresultatet marginellt medan det sjönk för de grupper med högre antal standardtimmar.

Köttdjursföretag

Både de genomsnittliga intäkterna och kostnaderna har minskat. Intäkterna har minskat mer än kostnaderna, vilket gav ett lägre bruttoresultatet år 2006 än år 2005. Även nettoresultatet var lägre 2006.

Svinföretag

Svinföretagens bruttoresultat var bättre 2006 jämfört med föregående år p.g.a. att intäkterna ökade mer än kostnaderna. Nettoresultatet är dock sämre år 2006 än år 2005.