Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Lovisa Reinsson, SCB, tfn 019-17 66 67, lovisa.reinsson@scb.se

Glenn Sahlberg SCB, tfn 019-17 60 66, glenn.sahlberg@scb.se

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 0082-0288 Serie JO -Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 14 december 2007.

URN:NBN:SE:SCB-2007-JO40SM0702_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.