Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2005 och 2006. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2005 and 2006. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2005

 

 

2006

 

 

2005

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

70

 

 

56

 

 

71

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

242 600

C

 

245 100

D

 

646 200

B

 

630 700

B

Intäkter djurskötsel

7 000

F

 

4 300

E

 

11 700

E

 

500

F

Intäkter direktstöd

109 300

C

 

132 500

C

 

256 700

B

 

275 600

C

Övriga intäkter

82 800

D

 

115 300

E

 

212 500

D

 

224 500

E

Summa intäkter jordbruk

441 700

C

 

497 200

C

 

1 127 000

B

 

1 131 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

101 200

C

 

114 400

C

 

269 000

B

 

286 600

B

Kostnader djurskötsel

2 800

E

 

2 100

E

 

8 600

E

 

2 400

E

Arbetskostnad för anställda

7 300

F

 

12 500

F

 

18 700

E

 

24 900

E

Underhåll

34 700

C

 

34 100

D

 

87 200

C

 

79 100

D

Övriga driftskostnader

137 500

C

 

148 000

C

 

277 900

C

 

269 100

C

Summa driftskostnader

283 600

C

 

311 000

D

 

661 500

B

 

662 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

158 100

D

 

186 200

D

 

465 600

C

 

469 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

100 700

C

 

108 000

D

 

213 700

D

 

211 200

D

Arrendekostnader

24 100

E

 

26 000

E

 

91 600

D

 

84 900

D

Räntenetto

20 200

D

 

24 200

E

 

56 300

D

 

53 100

D

Summa övriga kostnader

145 000

C

 

158 200

D

 

361 600

C

 

349 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

13 100

G

 

28 000

F

 

104 000

E

 

119 900

E