Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2005 och 2006. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2005 and 2006. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2005

 

 

2006

 

 

2005

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

117

 

81

 

 

81

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

19 600

E

 

19 700

E

 

115 800

E

 

162 800

D

Intäkter djurskötsel

193 400

C

 

170 100

D

 

1 134 000

D

 

1 232 200

C

Intäkter direktstöd

289 000

C

 

288 400

C

 

139 000

D

 

174 600

C

Övriga intäkter

178 100

E

 

115 500

D

 

132 200

E

 

170 300

E

Summa intäkter jordbruk

680 200

C

 

593 700

C

 

1 520 900

D

 

1 739 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

56 800

D

 

67 800

C

 

117 200

D

 

139 300

C

Kostnader djurskötsel

61 300

D

 

48 300

D

 

502 500

E

 

599 200

D

Arbetskostnad för anställda

17 600

F

 

5 000

F

 

32 300

E

 

32 900

E

Underhåll

67 400

D

 

43 500

D

 

65 700

D

 

76 300

C

Övriga driftskostnader

180 100

C

 

172 300

C

 

268 900

D

 

332 100

C

Summa driftskostnader

383 200

C

 

336 900

C

 

986 700

D

 

1 180 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

297 000

C

 

256 800

D

 

534 200

D

 

559 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

162 900

C

 

189 200

D

 

413 800

C

 

444 400

C

Arrendekostnader

19 000

D

 

16 800

D

 

36 700

E

 

50 000

D

Räntenetto

22 300

E

 

33 200

E

 

78 600

D

 

90 600

D

Summa övriga kostnader

204 300

C

 

239 200

D

 

529 100

D

 

584 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

92 700

E

 

17 600

G

 

5 100

G

 

- 25 100

G