Statens Jordbruksverk                                     37                                                     JO 40 SM 0801

 

 

 

 

 

Lovisa Reinsson, SCB, tfn 019-17 66 67, lovisa.reinsson@scb.se

Glenn Sahlberg, SCB, tfn 019-17 60 66, glenn.sahlberg@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 0082-0288  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 21 februari 2008.

URN:NBN:SE:SCB-2008-JO40SM0801_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.