Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2006

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2006

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,5

C

0,8

B

 

0,9

B

1,0

B

 

0,9

B

1,0

A

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,2

D

 

0,5

D

0,7

D

 

0,4

D

0,6

D

Anställda

0,0

F

0,1

E

 

0,0

F

0,2

E

 

0,0

F

0,2

E

Summa AWU

0,6

C

1,1

B

 

1,5

C

1,8

C

 

1,4

B

1,7

B

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

994

C

1 524

C

 

2 380

C

2 794

B

 

2 407

B

2 807

B

Medbrukare och anhöriga

121

E

342

D

 

1 105

E

1 356

D

 

818

D

1 208

D

Regelbundet anställda

50

F

158

E

 

-

383

F

 

86

F

297

E

Tillfälligt anställda

-

35

E

 

12

F

41

E

 

8

F

19

F

Summa timmar i jordbruk

1 165

C

2 059

C

 

3 496

C

4 575

C

 

3 319

B

4 331

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

80

E

81

E

 

98

E

59

E

 

261

E

193

D

Anställda

-

-

 

-

5

F

 

-

4

F

Summa timmar i skogsbruk

80

E

81

E

 

98

E

64

E

 

261

E

197

D


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

B

 

0,9

A

1,0

A

1,0

A

 

0,8

B

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,4

D

 

0,4

D

0,6

C

0,9

C

 

0,2

D

 

0,4

D

Anställda

0,0

E

 

0,0

F

0,2

E

1,3

D

 

0,1

E

 

0,2

E

Summa AWU

1,3

B

 

1,4

B

1,8

B

3,2

C

 

1,1

B

 

1,5

B

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 460

B

 

2 414

B

2 810

B

2 607

B

 

1 827

C

 

2 017

C

Medbrukare och anhöriga

727

D

 

871

D

1 270

C

1 938

C

 

373

D

 

838

D

Regelbundet anställda

34

F

 

48

F

309

E

2 370

D

 

113

E

 

382

E

Tillfälligt anställda

15

F

 

11

E

28

E

114

E

 

2

F

 

25

E

Summa timmar i jordbruk

3 236

C

 

3 344

B

4 417

B

7 029

C

 

2 315

C

 

3 262

B

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

268

E

 

218

D

128

D

48

E

 

115

D

 

86

E

Anställda

-

 

-

4

E

16

E

 

6

F

 

13

F

Summa timmar i skogsbruk

268

E

 

218

D

131

D

63

E

 

121

D

 

99

E