Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2006. Kronor per företag

10. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2006. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

342 500

D

752 400

C

 

231 700

D

456 400

D

 

466 800

D

528 500

C

Lager produkter

46 700

D

165 000

D

 

147 200

C

424 200

C

 

163 600

C

401 300

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

19 800

F

33 000

E

 

17 800

E

104 500

E

 

44 400

E

95 500

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

409 000

D

950 400

C

 

396 700

C

985 100

C

 

674 800

D

1 025 300

C

 

 

 

Stamdjur

3 100

E

5 600

E

 

147 700

C

360 800

B

 

147 900

C

381 100

B

Maskiner

309 000

D

761 600

D

 

206 900

D

578 100

C

 

304 500

D

635 800

C

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

3 749 600

D

6 061 600

C

 

1 920 000

C

3 280 200

C

 

1 349 500

B

2 488 600

C

Summa övriga tillgångar

4 061 700

C

6 828 800

C

 

2 274 600

C

4 219 100

C

 

1 801 900

B

3 505 400

C

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

4 470 800

C

7 779 200

C

 

2 671 300

C

5 204 200

C

 

2 476 700

B

4 530 700

C

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

Långfristiga skulder

706 500

D

1 476 100

D

 

276 800

D

1 166 900

D

 

211 800

D

992 400

D

Kortfristiga skulder

80 500

D

291 900

D

 

38 100

E

221 300

D

 

77 300

E

183 800

D

Summa skulder i jordbruket

787 000

D

1 767 900

D

 

314 900

D

1 388 200

C

 

289 100

D

1 176 200

D

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 035 500

E

955 000

E

 

684 600

E

1 757 600

D

 

3 400 600

D

2 997 500

D

Maskiner och inventarier

5 800

E

2 600

E

 

8 200

F

7 200

E

 

23 900

E

34 400

E

Övriga tillgångar

16 100

E

20 000

E

 

13 600

F

43 700

F

 

45 700

E

58 500

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 057 400

E

977 700

E

 

706 400

E

1 808 500

D

 

3 470 100

D

3 090 400

D

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

118 400

E

253 800

E

 

96 100

E

359 000

D

 

263 400

D

831 400

D


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

348 500

D

 

369 000

C

479 300

C

910 800

D

 

540 200

E

 

717 400

E

Lager produkter

165 300

C

 

159 600

B

402 100

B

1 197 100

C

 

279 200

C

 

438 900

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

16 600

E

 

29 300

D

98 700

D

334 600

D

 

21 200

F

 

-

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

530 300

C

 

557 900

C

980 200

B

2 442 500

C

 

840 600

D

 

156 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

139 000

C

 

145 400

B

367 800

B

1 035 500

C

 

149 500

C

 

186 300

D

Maskiner

402 900

D

 

305 200

C

660 500

C

1 298 200

C

 

583 000

D

 

592 200

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

1 023 900

C

 

1 415 300

B

2 686 800

C

5 970 300

C

 

2 619 000

D

 

5 725 000

C

Summa övriga tillgångar

1 565 800

C

 

1 865 900

B

3 715 000

B

8 304 100

C

 

3 351 500

D

 

6 503 500

C

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

2 096 100

C

 

2 423 700

B

4 695 200

B

10 746 500

C

 

4 192 100

D

 

7 659 800

C

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

Långfristiga skulder

168 500

D

 

217 600

D

1 015 100

C

3 858 600

D

 

928 300

D

 

2 262 200

D

Kortsiktiga skulder

75 200

E

 

65 900

D

210 700

D

869 000

E

 

461 500

F

 

393 000

D

Summa skulder i jordbruket

243 700

D

 

283 500

D

1 225 800

C

4 727 600

D

 

1 389 800

E

 

2 655 200

D

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 427 300

D

 

2 381 000

C

2 389 800

C

2 966 700

D

 

2 321 300

D

 

1 696 400

E

Maskiner och inventarier

31 600

E

 

21 700

E

22 300

E

10 000

E

 

27 700

E

 

9 600

E

Övriga tillgångar

42 900

E

 

36 100

D

48 000

E

40 500

E

 

42 100

F

 

50 700

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 501 800

D

 

2 438 800

C

2 460 100

C

3 017 200

D

 

2 391 100

D

 

1 756 700

E

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

208 400

E

 

202 000

D

579 400

D

1 210 200

D

 

483 300

D

 

672 600

E