Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord och skogsbruk 2006. Kronor per företag

11. Investments in agriculture and forestry 2006. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Maskiner

63 300

E

205 500

E

 

20 200

E

141 500

E

 

69 100

E

176 100

D

Byggnader och byggnadsinventarier

22 200

E

36 600

E

 

12 400

E

102 100

E

 

15 800

E

88 600

F

Markinventarier och markanläggningar

-

-

 

-

400

F

 

2 000

F

4 600

F

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

85 500

E

242 100

E

 

32 600

E

244 000

E

 

86 800

E

269 200

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

1 600

F

100

F

 

3 100

F

1 300

F

 

4 100

F

8 800

E


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Maskiner

65 800

E

 

54 700

E

183 100

D

385 000

D

 

229 700

E

 

132 000

D

Byggnader och byggnadsinventarier

27 200

E

 

18 000

D

97 300

E

432 400

E

 

159 900

F

 

338 800

F

Markinventarier och markanläggningar

-

 

900

F

2 300

F

9 900

F

 

1 700

F

 

300

F

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

92 900

E

 

73 600

D

282 700

D

827 300

D

 

391 300

E

 

471 000

F

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

14 400

F

 

6 700

F

4 800

E

1 700

F

 

1 300

E

 

1 500

E