Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2006. Kronor per företag

12. Receipts in agriculture in current costs 2006. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

42

29

 

40

 

35

45

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

185 500

C

432 300

C

 

98 400

D

 

1 000

G

16 500

E

 

800

G

Oljeväxter

29 800

D

52 400

D

 

15 300

E

 

-

3 000

F

 

-

Vall- och rotfruktsfröer

6 100

F

3 200

F

 

200

F

 

-

-

 

-

Matpotatis

-

-

 

67 400

E

 

100

F

500

F

 

0

G

Fabrikspotatis

-

-

 

10 600

F

 

2 800

F

-

 

-

Sockerbetor

600

F

3 200

F

 

69 500

D

 

800

F

800

F

 

900

F

Grovfoder och bete

7 300

F

500

G

 

7 400

E

 

-4 900

F

1 000

G

 

2 200

G

Övrig växtodling

35 600

F

130 000

F

 

44 200

E

 

200

F

600

E

 

1 500

F

Summa intäkter växtodling

265 000

D

621 500

D

 

312 900

D

 

-100

G

22 400

F

 

5 400

G

därav naturauttag

-

-

 

0

F

 

0

F

-

 

-

därav lagerförändring

12 600

F

-11 500

G

 

-3 000

G

 

-6 700

F

-13 700

F

 

-6 200

F

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

Nötkreatur

20 700

E

45 600

E

 

27 100

E

 

68 700

D

198 000

C

 

83 200

C

Mjölk

-

-

 

-

 

348 000

C

994 400

C

 

415 700

C

Svin

131 400

F

1 000

F

 

13 900

F

 

1 100

G

14 900

F

 

100

G

Fjäderfä och ägg

-

92 400

F

 

-

F

 

0

G

-

 

0

G

Övrig djurskötsel

4 000

F

-500

F

 

1 100

G

 

-2 500

G

900

F

 

1 500

G

Summa intäkter djurskötsel

156 100

E

138 500

F

 

42 100

E

 

415 300

C

1 208 200

B

 

500 500

C

därav naturauttag

-

-

 

-

F

 

200

F

0

F

 

100

F

därav lagerförändring

-18 400

G

10 300

F

 

4 500

F

 

-9 800

G

39 700

E

 

24 500

E

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

187 400

E

182 600

D

 

140 400

E

 

45 900

E

154 300

E

 

48 300

E

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

Gårdsstöd

161 600

C

332 900

C

 

104 000

B

 

60 100

C

150 400

C

 

70 200

C

Djurbidrag

2 300

F

5 500

E

 

3 700

E

 

3 600

E

12 500

E

 

4 100

E

Mjölkbidrag

-

-

 

-

 

28 700

C

79 600

C

 

36 200

C

Övriga bidrag

27 100

D

66 100

E

 

33 700

D

 

36 200

D

80 300

D

 

73 600

D

Summa direktersättningar

191 000

C

404 600

D

 

141 400

C

 

128 600

C

322 800

C

 

184 000

C

 

 

 

 

Summa intäkter

799 400

D

1 347 100

D

 

636 700

C

 

589 700

C

1 707 700

C

 

738 200

C


12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

63

 

36

38

 

55

 

39

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 800

F

 

-700

F

1 800

G

 

24 200

E

 

49 800

F

 

118 900

E

Oljeväxter

1 700

F

 

-

-

 

4 100

F

 

8 800

F

 

21 600

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

100

F

-

 

900

F

 

-

 

1 700

F

Matpotatis

100

G

 

0

G

3 300

F

 

8 300

F

 

1 000

F

 

28 500

F

Fabrikspotatis

-

 

-

-

 

-

 

-

 

8 100

F

Sockerbetor

700

F

 

-

-

 

8 100

F

 

-

 

25 000

E

Grovfoder och bete

-6 000

G

 

-5 500

F

-8 500

G

 

33 900

F

 

17 600

F

 

10 700

F

Övrig växtodling

-1 800

G

 

100

F

-100

G

 

7 400

E

 

13 900

F

 

8 400

F

Summa intäkter växtodling

1 400

G

 

-5 900

F

-3 500

G

 

87 000

E

 

91 000

F

 

222 900

D

därav naturauttag

0

F

 

0

F

-

 

-

 

0

F

 

0

F

därav lagerförändring

-13 300

F

 

-6 900

F

-9 800

F

 

400

G

 

-7 100

G

 

-15 100

F

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

Nötkreatur

192 600

C

 

55 800

D

110 900

D

 

551 500

C

 

653 900

D

 

249 600

E

Mjölk

994 300

B

 

376 700

C

909 900

C

 

3 004 200

C

 

22 700

F

 

192 200

E

Svin

-

 

-100

F

-

 

21 100

F

 

-

 

765 900

D

Fjäderfä och ägg

0

G

 

-

-

 

-

 

0

F

 

-

Övrig djurskötsel

2 100

F

 

-400

G

2 000

F

 

15 000

F

 

2 000

F

 

3 100

E

Summa intäkter djurskötsel

1 189 000

B

 

432 100

C

1 022 800

C

 

3 591 800

C

 

678 600

D

 

1 210 800

D

därav naturauttag

300

E

 

500

E

-

 

100

F

 

300

F

 

200

F

därav lagerförändring

38 200

E

 

700

G

46 600

E

 

207 200

D

 

129 400

D

 

74 500

E

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

101 100

D

 

23 300

E

58 400

E

 

368 200

E

 

317 100

D

 

166 200

D

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

Gårdsstöd

149 700

D

 

62 900

C

108 600

C

 

350 300

C

 

392 300

C

 

238 900

C

Djurbidrag

9 400

D

 

2 500

E

3 800

E

 

17 300

E

 

69 500

E

 

29 800

E

Mjölkbidrag

79 500

B

 

30 600

C

66 200

C

 

226 100

C

 

2 500

F

 

17 900

E

Övriga bidrag

168 900

D

 

236 400

C

458 600

C

 

478 200

D

 

327 800

D

 

66 600

E

Summa direktersättningar

407 500

D

 

332 300

C

637 300

C

 

1 071 900

D

 

792 000

C

 

353 100

D

 

 

 

 

 

Summa intäkter

1 698 900

B

 

781 800

C

1 715 000

C

 

5 118 900

C

 

1 878 700

C

 

1 953 000

C