Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2006. Kronor per företag

13. Costs in agriculture in current costs 2006. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

46 800

E

64 400

F

 

9 500

E

 

103 000

C

291 900

C

 

130 100

C

Handelsgödsel

81 200

D

152 800

D

 

57 400

C

 

18 700

D

52 700

D

 

17 800

D

Bekämpningsmedel

25 400

D

50 900

D

 

26 100

C

 

3 200

E

7 700

D

 

1 900

D

Driv- och smörjmedel

62 800

D

114 400

C

 

40 600

D

 

21 400

D

77 600

C

 

26 000

C

Utsäde

31 100

D

79 300

E

 

39 100

C

 

6 800

D

14 900

D

 

10 100

D

Summa förnödenheter

247 300

D

461 900

D

 

172 700

B

 

153 100

C

444 800

C

 

185 800

C

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

14 400

D

15 000

D

 

9 400

D

 

10 400

D

24 300

D

 

17 500

E

Maskiner

38 900

D

73 900

D

 

29 700

D

 

31 800

D

84 700

D

 

44 500

D

Summa underhåll

53 300

D

88 900

D

 

39 100

D

 

42 200

D

109 000

C

 

62 000

D

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

El

33 300

E

34 600

D

 

14 900

D

 

22 200

C

46 000

C

 

26 200

C

Försäkringar

21 600

D

24 400

C

 

14 900

C

 

16 500

C

36 000

C

 

20 600

C

Personbil

9 300

D

27 300

E

 

8 000

E

 

5 800

E

17 300

D

 

6 700

E

Diverse kostnader växtodling

9 700

D

19 200

D

 

13 900

E

 

13 400

E

33 000

D

 

17 200

E

Diverse kostnader djurskötsel

22 200

F

4 800

E

 

3 800

F

 

33 700

D

72 700

D

 

33 600

C

Allmänna omkostnader

101 400

D

146 000

E

 

86 900

C

 

88 700

D

204 300

C

 

98 000

C

Summa driftskostnader

197 600

D

256 300

D

 

142 500

C

 

180 300

C

409 200

C

 

202 300

C

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

498 200

D

807 000

D

 

354 200

C

 

375 600

C

962 900

C

 

450 200

C

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

21 400

F

49 000

E

 

5 300

F

 

5 000

F

79 900

E

 

4 100

E

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

519 700

D

856 000

D

 

359 400

C

 

380 600

C

1 042 800

C

 

454 300

C

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

279 800

D

491 100

D

 

277 300

D

 

209 100

D

664 800

C

 

283 900

C

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

108 100

D

57 800

D

 

56 600

D

 

65 000

D

158 500

D

 

95 300

D

Markinventarier och markanl.

3 600

E

1 100

E

 

1 700

F

 

700

E

3 700

E

 

5 800

F

Maskiner

96 300

D

159 800

D

 

72 300

D

 

46 400

C

137 800

D

 

66 500

D

Summa avskrivningar till nukostnad

208 000

D

218 700

D

 

130 600

D

 

112 100

C

300 000

C

 

167 500

D

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

71 800

F

272 400

D

 

146 700

E

 

97 000

E

364 900

D

 

116 400

D

 

 

 

 

Arrendekostnader

39 400

D

133 900

E

 

35 500

E

 

10 800

E

33 700

D

 

12 600

E

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

32 300

G

138 500

E

 

111 200

E

 

86 300

E

331 200

D

 

103 700

D

 

 

 

 

Räntenetto

46 600

E

45 600

E

 

33 900

D

 

8 800

E

61 600

D

 

7 700

F

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

-14 200

G

92 900

F

 

77 300

E

 

77 500

E

269 500

D

 

96 100

E


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

326 100

C

 

119 400

C

300 000

C

 

952 600

C

 

164 500

E

 

375 000

D

Handelsgödsel

45 000

D

 

13 900

E

37 300

D

 

122 600

D

 

46 000

E

 

89 300

C

Bekämpningsmedel

5 300

D

 

900

E

2 100

E

 

20 500

E

 

7 500

F

 

34 200

C

Driv- och smörjmedel

70 400

C

 

34 400

D

70 500

C

 

201 900

C

 

111 000

C

 

97 000

C

Utsäde

19 000

D

 

13 200

E

16 900

D

 

55 200

D

 

30 800

E

 

50 000

D

Summa förnödenheter

465 700

C

 

181 800

C

426 700

C

 

1 352 800

C

 

359 700

D

 

645 500

C

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

21 200

D

 

9 200

D

16 200

D

 

74 800

D

 

34 400

D

 

24 700

D

Maskiner

97 000

C

 

43 900

D

70 000

C

 

227 400

D

 

98 100

D

 

77 800

C

Summa underhåll

118 200

C

 

53 200

D

86 100

C

 

302 200

D

 

132 500

C

 

102 500

C

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

El

45 200

C

 

30 000

C

49 900

C

 

124 100

C

 

38 900

D

 

54 000

D

Försäkringar

33 700

B

 

20 200

D

33 400

C

 

72 700

C

 

37 000

C

 

35 300

C

Personbil

10 100

E

 

7 800

E

13 000

E

 

19 500

D

 

23 500

D

 

19 500

D

Diverse kostnader växtodling

28 700

D

 

14 300

D

31 100

D

 

87 100

D

 

51 500

D

 

14 700

E

Diverse kostnader djurskötsel

71 200

C

 

45 500

D

63 900

D

 

232 500

D

 

54 600

D

 

136 200

E

Allmänna omkostnader

186 500

C

 

96 100

D

222 700

C

 

585 600

D

 

170 700

D

 

180 000

D

Summa driftskostnader

375 200

B

 

214 000

C

414 000

C

 

1 121 400

C

 

376 300

C

 

439 800

D

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

959 100

B

 

448 900

C

926 800

C

 

2 776 400

C

 

868 500

C

 

1 187 700

C

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

94 900

E

 

10 400

E

52 700

E

 

556 500

D

 

85 400

E

 

65 800

E

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 054 000

B

 

459 300

C

979 500

C

 

3 332 900

C

 

954 000

C

 

1 253 500

C

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

644 900

C

 

322 500

C

735 400

C

 

1 786 000

C

 

924 800

C

 

699 500

C

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

148 800

C

 

68 600

D

161 100

D

 

483 500

C

 

191 500

D

 

248 900

D

Markinventarier och markanl.

3 200

E

 

900

E

6 900

E

 

10 900

E

 

6 900

E

 

3 400

E

Maskiner

124 800

C

 

69 800

D

132 900

C

 

336 400

C

 

272 000

D

 

139 200

D

Summa avskrivningar till nukostnad

276 800

C

 

139 200

C

300 900

C

 

830 700

C

 

470 500

D

 

391 500

C

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

368 100

D

 

183 300

D

434 500

D

 

955 200

D

 

454 300

D

 

308 000

D

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

45 700

D

 

7 000

E

25 700

E

 

207 100

D

 

105 200

E

 

87 200

D

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

322 400

D

 

176 200

D

408 900

D

 

748 100

D

 

349 100

D

 

220 800

E

 

 

 

 

 

Räntenetto

50 600

D

 

9 400

E

42 400

D

 

244 600

D

 

91 900

D

 

100 700

D

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

271 900

D

 

166 900

D

366 400

D

 

503 600

D

 

257 200

E

 

120 100

E