Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2006. Kronor per företag

14. Receipts and costs in forestry in current costs 2006. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

0

D

0

E

 

0

E

 

0

D

100

D

 

100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

12 900

E

5 200

E

 

-

 

55 900

E

43 200

E

 

42 000

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

11 300

E

300

F

 

600

F

 

9 400

F

14 500

E

 

34 400

F

Övriga intäkter skogen

5 600

E

5 100

E

 

700

F

 

11 600

F

9 100

E

 

19 700

E

Summa intäkter skogen

29 800

E

10 600

E

 

1 300

F

 

76 900

E

66 800

E

 

96 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

2 400

E

1 300

F

 

200

F

 

2 900

E

6 400

F

 

8 400

E

Övriga kostnader skogen

200

E

400

F

 

0

F

 

1 900

F

900

F

 

900

E

Summa kostnader skogen

2 600

E

1 700

F

 

200

F

 

4 900

E

7 400

E

 

9 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

27 200

E

8 900

E

 

1 100

F

 

72 000

E

59 400

E

 

86 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

3 600

F

 

3 800

F

 

1 200

F

2 600

E

 

100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

27 200

E

4 900

F

 

-2 700

G

 

70 200

E

56 200

E

 

86 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 900

E

900

E

 

700

F

 

700

E

5 600

E

 

5 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före ränte-netto i skogen

25 300

E

4 000

G

 

-3 400

G

 

69 500

E

50 500

E

 

80 600

E

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

-

-

 

-500

F

 

-900

F

-100

F

 

-2 500

E

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

25 300

E

4 000

G

 

-3 900

F

 

68 600

E

50 500

E

 

78 100

E


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

100

D

 

100

D

200

D

 

100

D

 

100

E

 

0

E

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

21 400

E

 

42 000

E

85 000

E

 

57 400

E

 

81 900

F

 

13 800

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

24 800

E

 

21 300

F

12 500

F

 

11 400

E

 

75 500

E

 

21 200

F

Övriga intäkter skogen

19 400

E

 

12 400

F

1 800

E

 

9 800

E

 

22 000

F

 

2 900

E

Summa intäkter skogen

65 600

E

 

75 700

E

99 300

D

 

78 500

E

 

179 400

E

 

38 000

E

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

9 200

E

 

3 300

E

7 300

E

 

14 400

E

 

33 600

E

 

4 100

F

Övriga kostnader skogen

400

E

 

2 500

F

1 900

E

 

1 000

F

 

2 100

E

 

200

E

Summa kostnader skogen

9 600

E

 

5 800

E

9 100

E

 

15 400

E

 

35 800

E

 

4 200

F

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

56 000

E

 

69 900

E

90 200

E

 

63 100

E

 

143 600

E

 

33 700

E

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

7 900

F

 

1 100

F

2 200

F

 

7 600

E

 

21 100

F

 

3 400

E

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

47 800

E

 

68 600

E

88 000

E

 

55 300

E

 

122 300

F

 

29 400

E

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

3 600

E

 

3 700

E

4 600

E

 

3 500

E

 

5 000

E

 

2 000

E

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

44 300

E

 

64 900

E

83 400

E

 

51 800

E

 

117 300

F

 

27 400

E

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

-5 400

E

 

-

-

 

-13 900

F

 

-6 900

F

 

-1 000

F

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

38 800

E

 

64 900

E

83 400

E

 

37 900

F

 

110 400

F

 

26 400

E