Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2006

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2006

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,6

C

0,8

C

 

0,7

C

 

0,9

B

1,0

A

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,3

E

 

0,1

E

 

0,5

D

0,6

D

 

0,5

D

Anställda

0,1

E

0,2

E

 

0

F

 

0,1

F

0,3

D

 

0

E

Summa AWU

0,8

C

1,3

C

 

0,8

C

 

1,4

C

1,9

B

 

1,5

B

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 100

C

1 600

C

 

1 400

C

 

2 200

C

2 700

B

 

2 600

B

Medbrukare och anhöriga

300

E

600

E

 

200

E

 

900

E

1 200

D

 

1 000

D

Regelbundet anställda

200

E

300

E

 

0

F

 

100

F

500

E

 

0

F

Tillfälligt anställda

0

F

100

F

 

0

F

 

0

F

0

E

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 600

C

2 500

C

 

1 600

C

 

3 200

B

4 500

B

 

3 700

B

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

121

E

64

E

 

21

F

 

82

E

96

E

 

281

E

Anställda

-

-

 

-

 

-

14

F

 

-

Summa timmar i skogsbruk

121

E

64

E

 

21

F

 

82

E

111

E

 

281

E


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

A

 

0,9

B

1,0

A

 

0,9

B

 

0,9

B

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,7

D

 

0,3

D

0,8

D

 

1,0

D

 

0,4

D

 

0,7

D

Anställda

0,4

E

 

0

E

0,2

E

 

1,8

D

 

0,3

E

 

0,3

E

Summa AWU

2,0

B

 

1,3

B

1,9

C

 

3,7

C

 

1,6

C

 

1,9

C

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 800

B

 

2 400

C

2 900

B

 

2 600

B

 

2 100

C

 

2 300

C

Medbrukare och anhöriga

1 400

D

 

700

D

1 700

D

 

2 300

D

 

800

D

 

1 300

D

Regelbundet anställda

700

E

 

0

F

300

E

 

3 200

D

 

600

E

 

500

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

0

F

0

F

 

100

E

 

0

F

 

0

E

Summa timmar i jordbruk

4 900

B

 

3 200

C

4 900

C

 

8 300

C

 

3 600

C

 

4 100

C

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

113

E

 

197

E

114

E

 

48

E

 

100

E

 

59

E

Anställda

11

F

 

-

-

 

9

F

 

67

F

 

10

F

Summa timmar i skogsbruk

124

E

 

197

E

114

E

 

56

E

 

167

E

 

69

E