Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2005 och 2006. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs for holdings with crop production in current costs 2005 and 2006. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2005

 

 

2006

 

 

2005

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

70

 

 

67

 

71

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

242 600

C

 

225 600

C

 

646 200

B

 

624 000

C

Intäkter djurskötsel

7 000

F

 

4 500

E

 

11 700

E

 

5 400

F

Intäkter direktersättningar

109 300

C

 

124 400

C

 

256 700

B

 

279 600

B

Övriga intäkter

82 800

D

 

105 400

D

 

212 500

D

 

236 000

E

Summa intäkter

441 700

C

 

459 800

C

 

1 127 000

B

 

1 145 000

C

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

101 200

C

 

109 500

C

 

269 000

B

 

286 400

B

Kostnader djurskötsel

2 800

E

 

2 800

E

 

8 600

E

 

3 500

E

Arbetskostnad för anställda

7 300

F

 

5 600

F

 

18 700

E

 

23 400

E

Underhåll

34 700

C

 

34 600

D

 

87 200

C

 

83 000

D

Övriga driftskostnader

137 500

C

 

140 000

D

 

277 900

C

 

279 800

C

Summa driftskostnader

283 600

C

 

292 500

C

 

661 500

B

 

676 100

C

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

158 100

D

 

167 300

D

 

465 600

C

 

468 800

C

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

100 700

C

 

108 900

C

 

213 700

D

 

216 000

D

Arrendekostnader

24 100

E

 

22 500

E

 

91 600

D

 

92 100

D

Räntenetto

20 200

D

 

23 300

D

 

56 300

D

 

50 100

D

Summa övriga kostnader

145 000

C

 

154 700

C

 

361 600

C

 

358 200

C

 

 

 

 

 

Nettoresultat

13 100

G

 

12 600

G

 

104 000

E

 

110 600

E