Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2006. Kronor per företag

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2006. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

444 500

D

698 800

D

 

413 200

D

 

379 700

D

519 100

D

 

379 000

D

Lager produkter

163 000

D

266 300

D

 

83 100

E

 

173 900

C

515 200

C

 

207 600

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

100

F

0

F

 

19 200

E

 

27 900

E

79 000

D

 

51 000

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

607 600

D

965 000

C

 

515 500

D

 

581 600

D

1 113 200

C

 

637 700

C

 

 

 

 

Stamdjur

26 400

E

44 400

E

 

16 600

E

 

157 200

C

485 000

B

 

204 200

C

Maskiner

468 000

D

866 000

D

 

392 900

D

 

263 200

C

796 800

D

 

361 600

D

Marknadsvärde på jordbruksfas­tighet

4 704 600

D

4 497 900

D

 

3 845 700

D

 

1 675 200

C

4 203 600

D

 

1 773 000

C

Summa övriga tillgångar

5 199 100

C

5 408 300

D

 

4 255 200

D

 

2 095 600

C

5 485 400

C

 

2 338 800

C

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

5 806 700

C

6 373 300

D

 

4 770 700

D

 

2 677 200

C

6 598 600

C

 

2 976 500

C

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

Långfristiga skulder

1 323 500

D

1 309 200

D

 

968 400

D

 

256 800

E

1 664 200

D

 

346 600

E

Kortfristiga skulder

205 900

E

302 700

D

 

90 700

D

 

81 500

E

290 200

D

 

90 900

D

Summa skulder i jordbruket

1 529 500

D

1 611 900

D

 

1 059 100

D

 

338 300

D

1 954 400

D

 

437 500

E

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 113 100

E

721 100

E

 

383 100

E

 

2 100 200

E

2 364 900

D

 

2 729 300

D

Maskiner och inventarier

8 700

E

3 500

E

 

3 600

F

 

3 700

E

25 000

E

 

33 400

E

Övriga tillgångar

32 900

E

24 000

E

 

2 600

E

 

30 000

E

50 700

E

 

37 400

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 154 700

E

748 600

E

 

389 300

E

 

2 133 900

E

2 440 600

D

 

2 800 100

D

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

392 600

E

165 800

E

 

112 200

E

 

187 700

E

768 400

D

 

325 400

E


18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

547 500

C

 

345 200

D

427 900

D

 

1 094 500

D

 

829 900

D

 

677 300

D

Lager produkter

534 500

C

 

169 400

C

420 600

C

 

1 638 900

C

 

702 500

D

 

659 000

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

153 100

D

 

23 300

E

109 900

D

 

522 800

D

 

18 000

E

 

15 100

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

1 235 000

C

 

537 800

C

958 400

C

 

3 256 200

C

 

1 550 400

D

 

1 351 400

D

 

 

 

 

 

Stamdjur

450 000

B

 

153 300

C

395 800

C

 

1 375 100

C

 

480 400

C

 

241 800

D

Maskiner

711 700

C

 

464 200

D

874 800

C

 

1 452 600

C

 

1 284 200

D

 

788 700

D

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

2 602 800

C

 

1 172 400

D

2 133 700

C

 

7 537 700

D

 

3 719 000

D

 

5 831 400

D

Summa övriga tillgångar

3 764 500

C

 

1 789 800

C

3 404 200

C

 

10 365 400

C

 

5 483 600

C

 

6 862 000

D

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

4 999 500

B

 

2 327 700

C

4 362 600

C

 

13 621 600

C

 

7 034 000

C

 

8 213 400

C

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 296 400

D

 

218 100

D

853 900

D

 

5 658 500

D

 

2 058 400

D

 

2 476 800

D

Kortfristiga skulder

239 100

D

 

87 400

E

243 500

E

 

1 008 600

D

 

484 000

E

 

478 100

D

Summa skulder i jordbruket

1 535 500

D

 

305 500

D

1 097 400

D

 

6 667 100

D

 

2 542 400

D

 

2 954 900

D

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 521 400

D

 

2 239 600

D

2 291 200

D

 

3 739 600

E

 

2 573  100

D

 

1 663 200

E

Maskiner och inventarier

18 400

E

 

19 500

E

21 500

E

 

13 700

E

 

20 900

E

 

8 300

E

Övriga tillgångar

51 900

E

 

42 800

E

24 500

E

 

45 900

F

 

65 000

E

 

14 600

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 591 700

D

 

2 301 900

D

2 337 200

D

 

3 799 200

E

 

2 659 000

D

 

1 686 100

E

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

638 200

D

 

246 900

E

487 700

E

 

1 658 800

E

 

988 800

E

 

342 400

E