Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2006. Kronor per företag

19. Investments in agriculture and forestry 2006. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Maskiner

126 400

E

212 200

E

 

91 700

E

 

65 400

E

240 900

E

 

88 400

E

Byggnader och byggnadsinventarier

55 600

E

66 300

E

 

41 000

F

 

12 900

E

214 400

F

 

101 600

F

Markinventarier och markanlägg­ningar

-

-

 

-

 

-

800

F

 

3 400

F

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

182 100

E

278 600

E

 

132 700

E

 

78 300

E

456 100

E

 

193 300

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

800

F

1 400

F

 

2 500

F

 

200

F

8 600

E

 

6 100

F


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Maskiner

183 600

D

 

121 800

E

243 800

D

 

432 000

D

 

371 700

D

 

182 800

E

Byggnader och byggnadsinven­tarier

87 900

E

 

36 600

E

170 700

E

 

505 200

E

 

233 200

E

 

283 100

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

3 400

F

 

-

-

 

20 300

F

 

14 900

F

 

2 400

F

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

274 900

D

 

158 300

E

414 500

D

 

957 400

D

 

619 800

D

 

468 400

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

4 100

F

 

1 400

F

4 400

F

 

3 600

F

 

200

F

 

-