Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Intäkter i trädgårdsföretag till nukostnad 2006. Kronor per företag

20. Receipts in horticulture holdings current costs 2006. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

18

 

 

 

Intäkter trädgårdsväxter, växt-
hus

 

 

Tomat

1 581 500

E

Gurka

1 568 100

E

Sallad, spenat

160 200

F

Övriga trädgårdsväxter

127 200

F

Summa intäkter trädgårdsväxter, växthus

3 437 000

E

 

 

 

Intäkter trädgårdsväxter, friland

279 600

F

 

 

 

Intäkter jordbruksväxter och fruktodling

88 600

F

 

 

 

Summa intäkter växtodling

3 805 200

E

 

 

 

Övriga intäkter

63 300

E

 

 

 

Direktersättningar, stöd och bidrag

57 100

E

 

 

 

Summa intäkter

3 925 500

E