Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Odlad yta för trädgårdsföretag 2006.

22: Land use for horticulture holdings 2006.

 

Riket

Antal företag i urvalet

18

 

 

 

Odlad yta

 

 

Trädgårdsväxter, växthus 2 m2

 

 

Tomat

2 800

E

Gurka

3 100

E

Sallad, spenat

400

F

Övriga trädgårdsväxter

100

F

Summa odlad yta, växthus

6 400

D

 

 

 

Trädgårdsväxter, friland ha

0

 

 

 

 

Jordbruksväxter, ha

0